Vi kan rekruttere de rigtige personer for jer

Rekruttering

Analyse Danmark har indgående erfaring med rekruttering af respondenter/deltagere til fokusgrupper, dybdeinterviews og usability tests.

Rekrutteringen foregår typisk delvist via online-paneler, specialistnetværk og andre relevante kilder. Fra panelet udtrækkes en stikprøve selektivt med udgangspunkt i forskellige baggrundsvariable (køn, alder, geografi osv.) således, at den afspejler den ønskede målgruppe. De udvalgte respondenter modtager herefter et kort spørgeskema, som indeholder relevante (screenings-)spørgsmål for at sikre kvaliteten og målrette rekrutteringen til de kvalitative undersøgelser.

Hurtig og effektiv rekruttering

Der er en række fordele ved rekruttering via online-paneler:

    • Tidsbesparende
    • Målretning mod specifikke målgrupper
    • Omkostningsreducerende
    • Adgang til vanskelige målgrupper

I forbindelse med meget vanskelige målgrupper kan online rekruttering kombineres med rekruttering via andre kanaler (telefon, face2face). Analyse Danmark forestår også rekruttering med udgangspunkt i kunders egne respondentbaser.

Vil du vide mere? Kontakt os her

Ydelser - Rekruttering (#22)