Dialoggrupper er en online fokusgruppe – læs om videreudviklingen af fokusgruppen her

Dialoggrupper

Fokusgrupper er efterhånden blevet benyttet som beslutningsværktøj ved væsentlige beslutninger de seneste 25 år. Mødet med kunderne eller brugerne i en fokusgruppe, giver en bedre forståelse for fakta ved at “levere” årsagerne og samtidig vise de følelsesmæssige reaktioner fra deltagerne.

Analyse Danmarks Dialoggrupper er en videreudvikling af den klassiske fokusgruppe. Metoden giver dig direkte kompetence til selv at gennemføre den kritiske dialog der haves ved fokusgrupper. Derved gives muligheden for, at du og dine kunder eller brugere kan få en unik oplevelse af kundeanalysefakta kombineret med nye kundeindsigter.

Du går fra at være tilskuer, til selv at være på banen. Har du prøvet det én gang vil du forstå forskellen på se en fokusgruppe på et TV og være direkte involveret. Forklaringen er også simpel – du kan nemlig anvende alle dine sanser, når du får fakta og følelse leveret i form af reaktion fra kunderne eller brugerne.

Det giver en helt anden og direkte oplevelse af kundernes/brugernes reaktioner og dermed en forståelse, som selv de bedste Knowledge Management systemer, rapporter osv. ikke magter at formidle.

Dialoggrupper_mindsket

Ved brug af Analyse Danmarks Dialoggrupper bliver du som opdragsgiver og beslutningstager direkte forbundet til kunderne eller brugeren og dermed vil dine beslutninger blive langt mere kvalificerede og den viden du får, vil helt naturligt indgå i “dagligt arbejde”.

Interaktive Dialoggrupper er ikke kun bedre – det er også billigere – antallet af interne beslutningsmøder reduceres dramatisk og så sparer du meget papir ved at få fakta og følelse tæt ind på livet.

Analyse Danmarks Dialoggruppekoncept har den internationale tilgang og er implementeret i 25 % af verdens mest innovative virksomheder (Business Week’s “100 most innovative companies”).