Konkurrentanalysen giver dig viden om jer og jeres konkurrenter

Konkurrentanalyse – afdæk jeres markedsposition

På et marked med stor konkurrence er det vigtigt at vide, hvem man konkurrerer imod. En konkurrentanalyse kan hjælpe jer med at finde ud af, hvem jeres største konkurrenter er, og hvordan jeres virksomhed og produkter er positioneret i forhold til disse.

  • Hvad er jeres styrker og svagheder, når I konkurrerer om kunderne?
  • Hvilke muligheder giver markedet, som blot venter på at blive udnyttet?
  • Og hvilke trusler lurer?

Alt dette kan I blive klogere på med en konkurrentundersøgelse fra Analyse Danmark. Undersøgelsen giver værdifulde strategiske indsigter i jeres og jeres konkurrenters markedsposition.

En konkurrentundersøgelse kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller ren kvalitativ undersøgelse, eller metoderne kan kombineres.

En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt og kan f.eks. begynde med en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper. Denne kan så følges af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppens opfattelser kvantificeres.

Konkurrentanalysen kan tage afsæt i en panelundersøgelse, hvis analysen af jeres produkter og virksomheds placering i markedet skal foretages med udgangspunkt den brede danske befolkning eller en større delmængde af denne.

  • Alternativt kan den tage udgangspunkt i jeres eksisterende kunder, og gennemføres som en kundeanalyse med fokus på konkurrenter og kundernes forhold til disse.

Alle virksomheder kan have gavn af at få indblik i deres konkurrencemæssige styrker og svagheder.  Typisk vil man få et overblik over, hvordan man er placeret i forhold til konkurrenter på en række forskellige parametre. Disse vil typisk inkludere anbefalingsgraden (NPS), tilfredshed med diverse ydelser og graden af tillid.