Kvantitative metoder giver dig tal på dine fornemmelser

Kvantitative metoder

Kvantitative metoder anvendes, hvis man ønsker at kende til fænomeners udbredelse, deres fordeling eller hvorvidt der er sammenhæng med andre faktorer. Undersøgelserne gennemføres som hovedregel ved anvendelse af spørgeskemaet som værktøj. Analyse Danmark tilbyder forskellige former for kvantitative metoder, herunder:

En fordel ved kvantitative metoder i forhold til kvalitative metoder er f.eks., at man kan generalisere resultaterne fra et repræsentativt udsnit til hele sin målgruppe.