Læserundersøgelser der kan optimere jeres kommunikation

Læserundersøgelser

Læserundersøgelser er et effektivt redskab til at opnå viden om dine læsere − f.eks. generel læsertilfredshed, -præferencer og -holdninger. Læserundersøgelser kan således integreres som en essentiel del af grundlaget for redaktionelle beslutninger.

Analyse Danmark har indgående erfaring med forskellige typer læserundersøgelser − både enkeltmålinger, deciderede trackingundersøgelser og kvalitative undersøgelser. Læserundersøgelserne kan gennemføres som elektroniske spørgeskemaundersøgelser, hvilket bl.a. giver mulighed for at indsætte billeder og lave avancerede forgreninger i spørgeskemaet. Vi har blandt andet stor erfaring med læserundersøgelser af følgende medier:

  • Fagblade (Fagbladet 3F, Sygeplejersken)
  • Gratismagasiner (Chili, KIWI Magazine, Mit Hjem, Kulør)
  • Nyhedsbreve

Tag temperaturen på læsernes tilfredshed

Læsernes adfærd og tilfredshed kan eksempelvis afdækkes via følgende parametre:

  • Tidsforbrug
  • Test af layout (forside, billeder)
  • Vurdering af udvalgte artikler og blad som helhed
  • Årsager til fravalg
  • Andel af artikler læst
  • Læserloyalitet
  • Vurdering af blad på forskellige indholdsområder

Herudover kan prospektive spørgsmål hjælpe dig med at udvikle dit blad, så du sikrer, at bladet udvikler indhold og form i overensstemmelse med dine læseres ønsker.

Hvis du ønsker at komme mere i dybden med forskellige temaer eller ønsker mere input til, hvordan du kan udvikle din kommunikation i både indhold og form, anbefales det at supplere med kvalitative undersøgelse. Det vil være en god ide f.eks. at afholde én eller flere fokusgrupper eller individuelle interviews med udvalgte læsersegmenter, for at få nye ideer på bordet eller teste forskellige nye koncepter eller tiltag .