Læserundersøgelser der kan optimere jeres kommunikation

Læserundersøgelser

Læserundersøgelser er et effektivt redskab til at opnå viden om dine læsere − f.eks. generel læsertilfredshed, -præferencer og -holdninger. Læserundersøgelser kan således integreres som en essentiel del af grundlaget for redaktionelle beslutninger.

Analyse Danmark har indgående erfaring med forskellige typer læserundersøgelser − både enkeltmålinger og deciderede trackingundersøgelser. Læserundersøgelserne gennemføres som elektroniske spørgeskemaundersøgelser, hvilket bl.a. giver mulighed for at indsætte billeder og lave avancerede forgreninger i spørgeskemaet. Vi har blandt andet stor erfaring med læserundersøgelser af følgende medier:

  • Fagblade (Fagbladet 3F, Sygeplejersken)
  • Gratismagasiner (Chili, KIWI Magazine, Mit Hjem, Kulør)
  • Nyhedsbreve

Tag temperaturen på læsernes tilfredshed

Læsernes adfærd og tilfredshed kan eksempelvis afdækkes via følgende parametre:

  • Tidsforbrug
  • Test af layout (forside, billeder)
  • Vurdering af udvalgte artikler og blad som helhed
  • Årsager til fravalg
  • Andel af artikler læst
  • Læserloyalitet
  • Vurdering af blad på forskellige indholdsområder

Herudover kan prospektive spørgsmål hjælpe dig med at udvikle dit blad, så du sikrer, at bladet udvikler indhold og form i overensstemmelse med dine læseres ønsker.

Hvis du ønsker at komme meget i dybden med forskellige temaer anbefales det at afholde én eller flere fokusgrupper med udvalgte læsersegmenter (se fokusgrupper).

Vil du vide mere? Kontakt os her

Ydelser - Laeserundersoegelser(#17)