Analyse Danmark leverer analyser af høj kvalitet og dermed et solidt beslutningsgrundlag, som skaber værdi for vore kunder. “Det, du har brug for at vide” er vores valgsprog

Om Analyse Danmark – et full service analyseinstitut

Analyse Danmark var blandt de første, der så de mange nye muligheder, som Internettet har skabt for analysebranchen gennem internetbaserede undersøgelser og hermed udfordrede de eksisterende mere traditionelle analyseinstitutter. Men vi kan meget mere.

Kernekompetencer

Vores kernekompetencer er:

Metodevalget afhænger af problemstillingen, men oftest gennemføres vores kvantitative analyser som webbaserede undersøgelser, men vi mestrer naturligvis også de traditionelle dataindsamlingsmetoder som f.eks. telefon- (CATI) og postale undersøgelser. Når der er behov for kvalitative undersøgelser, kan vi tilbyde en række forskellige muligheder, som udføres af meget erfarne moderatorer. Her kunne f.eks. fokusgrupper, dybdeinterview eller online bulletin boards komme i spil.

Hvorfor vælge Analyse Danmark som dit analyseinstitut?

Du skal vælge Analyse Danmark, som din analyseleverandør og samarbejdspartner, hvis du ønsker en leverandør som:

  • har stor indlevelsesevne i jeres udfordringer
  • har en indgående forretningsforståelse
  • har fokus på handlingsorienterede løsninger
  • har faglig dybde
  • er fleksibel

Derudover skal du vælge Analyse Danmark, hvis du ønsker en kompetent og fleksibel sparringspartner med stor forretningsforståelse. For Analyse Danmark er indlevelsesevne i forhold til vore kunder og handlingsorienterede løsninger helt afgørende.