Hvilken metode skal jeg vælge?

Metoder

Analyse Danmark tilbyder et bredt analysesortiment. Vi håndterer alle faserne fra sparring med kunden omkring problemformulering, rådgivning om metodevalg, gennemførelse til afrapportering med konklusioner og klare anbefalinger.

Hvilken metode er den rigtige i forhold til din problemstilling?

Hvilken metode, du bør vælge, afhænger af flere faktorer f.eks.:

  • Din konkrete udfordring/problemstilling – f.eks. om du har behov for at komme i dybden med et emne og/eller ønsker at kende til fænomeners udbredelse
  • Undersøgelsesemnet (f.eks. kompleksiteten eller om det er et tabubelagt emne)
  • Målgruppen (f.eks. hvor svært det er at få adgang til målgruppen)
  • Tiden du har til rådighed
  • Dit budget

Analyseprocessen

Nedenstående kan du se den typiske proces fra den indledende afklaring af metodevalg til leveringer resultaterne:

 

Fasemodel