En imageanalyse vil give jer viden om omgivelsernes opfattelse af jer

Imageanalyse – hvordan er jeres image?

En imageanalyse har – som navnet indikerer – fokus på at afdække jeres virksomheds, jeres produkters eller jeres brands image i jeres målgruppe. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem det image, jeres virksomhed har, og det image I ønsker. En imageanalyse belyser omgivelsernes opfattelse af jeres virksomhed, produkt eller brand. I får hermed  indsigt og viden, der med fordel kan anvendes i jeres kommunikationsindsats.

  • En imageanalyse kan afdække jeres image sammenlignet med jeres konkurrenters (se evt. også konkurrentanalyse) samt hvad der skal til for at forbedre jeres image.
  • Yderligere kan en imageundersøgelse vise, hvor attraktiv jeres virksomhed er for potentielle kunder eller jobansøgere.
  • Hvis I ønsker at blive klogere på jeres konkurrenceevne og hvordan I kan forbedre jeres image.
  • Analysen kan give jer den nødvendige viden til at foretage de rette strategiske beslutninger.

Imagemålingen fra Analyse Danmark kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse. Det van også med fordel være en kombination af disse metoder. En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt. Den kan f.eks. bestå af en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse. I sidstnævnte kvantificeres de opfattelser i målgruppen, som er fundet i foregående fase. Metoderne kan også kombineres anderledes, så en kvantitativ undersøgelse ligger til grund for en kvalitativ fase, hvor resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres og uddybes.