En imageanalyse vil give jer viden om omgivelsernes opfattelse af jer

Imageanalyse – hvordan er jeres image?

En imageanalyse har – som navnet indikerer – fokus på at afdække jeres virksomheds/produkters image blandt jeres målgruppe eller i befolkningen generelt. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem det image, jeres virksomhed har, og så det image I ønsker for jeres virksomhed. En imageanalyse belyser omgivelsernes opfattelse af jeres virksomhed eller produkt, og giver dermed indsigt og viden, der med fordel kan anvendes i jeres kommunikationsindsats.

  • En imageanalyse kan også afdække jeres image sammenlignet med jeres konkurrenters (se evt. også konkurrentanalyse) samt hvad der skal til for at forbedre jeres image.
  • Yderligere kan en imageundersøgelse vise, hvor attraktiv jeres virksomhed er for potentielle kunder eller jobansøgere.
  • Hvis I ønsker at blive klogere på jeres konkurrenceevne, og hvordan I kan forbedre jeres image, vil en imageanalyse give jer den nødvendige viden til at foretage de rette strategiske beslutninger.

En imagemåling fra Analyse Danmark kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse eller som en kombination mellem disse metoder. En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt og kan f.eks. bestå af en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppens opfattelser kvantificeres. Metoderne kan også kombineres anderledes, så en kvantitativ undersøgelse ligger til grund for en kvalitativ fase, hvor resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres og uddybes.