Vi har stor erfaring med forskellige kvalitative metoder

Kvalitative metoder

Kvalitative metoder anvendes, hvis man ønsker at komme særligt i dybden med et emne. Herved får man mulighed for at producere en meget detaljeret og dybdegående analyse. Det kan være en fordel, hvis man ønsker at afdække nye fænomener og problematikker.

Fordele ved kvalitative metoder:

  • Interaktion mellem interviewer og respondent giver mulighed for uddybelse og begrundelse af svar
  • Der er større fleksibilitet i forhold til kvantitative metoder (ad hoc tilpasning af undersøgelse)
  • Kvalitative metoder giver adgang til ny viden/mulighed for at undersøge et ukendt felt
  • Det er muligt at afdække både manifeste og latente holdninger, motiver etc.

En ulempe er, at det svært at generalisere på baggrund af viden tilvejebragt på baggrund af kvalitative metoder.

Analyse Danmark tilbyder en række forskellige kvalitative metoder, eksempelvis fokusgrupper, dybdeinterviews, duointerviews, etnoraids og forskellige kvalitative onlinemetoder.