Øg jeres toplinje og kundernes tilfredshed med Analyse Danmarks KundeBarometer

Kundebarometer

Alt for mange virksomheder fokuserer for meget på at tiltrække nye kunder frem for at udnytte potentialet hos deres eksisterende kunder, selvom alle ved, at det er meget dyrt at få nye kunder. En kundeanalyse kan skabe et værdifuldt faktuelt grundlag for en optimering af jeres nuværende kunderelationer, hvilket ofte er den korteste vej til en øget toplinje.

Om Analyse Danmarks Kundebarometer

Kundebarometer er navnet på Analyse Danmarks standardkundeanalyse, og er baseret på vores mangeårige erfaring i at gennemføre webbaserede analyser og kundeanalyser. Kundeanalysen gennemføres som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse − spørgeskemaerne udsendes pr. e-mail til alle eller udvalgte kunder i jeres kundedatabase.

Analyse Danmarks Kundebarometer koster 24.500 DKK (ekskl. moms), og indeholder 28 spørgsmål (samt mulighed for import af syv standard baggrundsvariable), som vil give din virksomhed værdifulde kundeindsigter, herunder:

  • Tal på, hvor tilfredse jeres kunder er med jer på en række forskellige punkter i jeres kundeforhold, samt hvor vigtige disse hver især er for kunderne.
  • Kvalitativt input i forhold til jeres styrker og svagheder.
  • Indsatsområder, hvor kundernes tilfredshed kan øges (en score beregnes på baggrund af vigtigheds- og tilfredshedsandele, så eventuelle indsatsområder kan prioriteres efter betydning for kunderne). I får altså et handlingsorienteret værktøj, som giver mulighed for at fastholde og skabe endnu bedre relationer til jeres kunder.
  • Net Promoter Score (loyalitetsindikator) på overordnet niveau og på undergruppeniveau (se nedenstående figur). Dette giver mulighed for dels at sammenligne jer med andre mht. loyalitet samt at måle, om jeres forbedringstiltag virker.

Hurtige resultater, der giver grundlag for handling

Resultaterne leveres i PowerPoint med et executive summary og grafikker af de vigtigste resultater. Desuden leveres tabeller med overordnede resultater, krydstabeller opdelt på udvalgte baggrundsinformationer (f.eks. kundetype) samt alle åbne tekstbesvarelser (f.eks. forslag til forandringer). Der er mulighed for en række tilvalg, så I kan få præcis den kundeanalyse, som I har behov for (se specifikation af standard/tilkøb).

Hvorfor lave en kundeanalyse?

  • Kundeanalysen kan hjælpe jer til at nedbringe jeres kundefrafald og til at udnytte muligheden for at sælge mere til eksisterende kunder.
  • Den identificerer de parametre, som er afgørende for jeres kunders tilfredshed. Genkøbstilbøjeligheden er langt større hos tilfredse end utilfredse kunder – men den er også langt større hos de meget tilfredse end hos de tilfredse kunder.
  • Der er positive sidegevinster ved at lave en kundeanalyse, herunder skabes både synlighed og signalværdi; I virker seriøse/proaktive. I får desuden Analyse Danmarks uvildighed og ekspertise, som i højere grad giver ærlige og brugbare svar end en typisk ”gør-det-selv” analyse.
  • Kundeanalysen danner grundlag for at kunne træffe beslutninger på baggrund af konkret viden i stedet for fornemmelser og muliggør samtidig, at I kan imødekomme de stigende krav om dokumentation og måling af effekt.
  • I finder ud af, hvad der har størst betydning for jeres kunder, så I kan bruge jeres ressourcer rigtigt.
  • I får mulighed for en mere målrettet salgsindsats ved en øget indsigt i forskellige typer kunders ønsker og prioriteringer.

Hvorfor vælge Analyse Danmarks Kundebarometer?

Erfaringsmæssigt ved vi, at kundeanalyser koster mange interne ressourcer for en virksomhed. Et af vores hovedmål med den standardiserede kundeanalyse er derfor, at vores kunders ressourceforbrug skal være minimalt. Analyse Danmarks standardkundeanalyse er et operativt værktøj. Jeres virksomheds behov for konkret viden om jeres kunder kombineres med hurtig levering af resultater således, at I kan reagere på både ad hoc problemer og strategiske udfordringer.