Analyser dit marked og få værdiskabende markedsindsigter

Markedsanalyse – få indsigter der kan styrke jeres forretning

Analyse Danmark har indgående erfaringer i at gennemføre kvantitative og kvalitative markedsanalyser og kan f.eks. bistå jeres virksomhed med følgende analyser:

Ofte kombineres elementer fra flere af de nævnte analyser.

Som et led i en markedsanalyse vil man ofte være interesseret i at kende kunderne og de potentielle kunders adfærd.

  • Hvordan er processen, når kunderne køber produkter/ydelser i jeres kategori?
  • Hvordan og hvor søger man efter produkterne/ydelserne?

En undersøgelse fra Analyse Danmark vil kunne give jer vitale forretningsmæssige indsigter om jeres målgruppes købsadfærd og forbrugsmønstre. Prissætning af produkter og ydelser er i meget høj grad bestemmende for virksomhedens omsætning og dækningsbidrag. Når man sætter prisen op falder efterspørgslen som hovedregel – og omvendt. For at kunne finde den optimale pris, er det derfor en fordel, at kunne måle priselasticiteten, således at den samlede indtjening kan maksimeres. Jeres indtjening kan således øges ved at afdække den optimale pris via en markedsanalyse. En markedsanalyse kan afdække både købsadfærden og kundernes opfattelse af den optimale pris for jeres produkt/ydelse.

Hvis I har behov for løbende at monitorere markedsudviklingen i f.eks. kendskabet til jeres virksomhed, synligheden af jeres markedsføring eller behovet for produkter i jeres kategori, kan trackingundersøgelser være en god løsning. Hos Analyse Danmark gennemføres en trackinganalyse typisk som en panelundersøgelse, hvor de samme spørgsmål stilles løbende til et tilfældigt udvalg af panelmedlemmer i netop jeres målgruppe. At tracke på sine markedsanalyser giver således mulighed for at holde øje med udviklingen i dit marked.

Se endvidere mere under B2B-dialog, hvis du har fokus på Business to Business.