Har du husket at teste produkter og koncepter inden implementering?

Koncept- og produkttest

Succes med nye koncepter og produkter er ofte af afgørende betydning for den virksomhed, der vælger at investere i udvikling.

Af samme årsag er det en god idé at teste kundernes interesse for de nye tiltag. Testen koster som regel kun en brøkdel af de omkostninger, der er forbundet med udvikling og implementering af et nyt produkt eller koncept.

Afhængigt af tidspunktet i udviklingsprocessen er det muligt at få viden om mange forskellige forhold:

  • Allerede inden eller tidligt i udviklingsprocessen, kan vi spørge til kundernes egne ideer til udviklingen af nye koncepter/produkter. Det kan være behov, interesser, holdninger mv. Denne type test gennemføres ofte som fokusgrupper eller individuelle interviews med en løs struktur (eksplorativt). Det sker for at få så meget input fra kunderne som muligt.
  • Undervejs i udviklingsprocessen kan man teste forskellige ideer/potentielle løsninger. F.eks.  en vurdering af kundernes accept, holdninger, købsintentioner mv. samt evt. ideer til ændringer. Afhængigt af tidspunktet i forløbet og behov for kvantitativ/kvalitativ information, kan testen gennemføres som fokusgrupper (kvalitativt), som hall test (hvis der skal vises/prøves produkter) eller som en spørgeskemaundersøgelse. Her anbefaler vi, at undersøgelsen gennemføres online, idet dette giver mulighed for visning af billeder mv.

En koncept- eller produkttest vil altid munde ud i en rapport, der angiver forbrugernes vurdering, accept, købsovervejelser mv., den sandsynlige succes/det sandsynlige potentiale og vore anbefalinger til evt. korrektioner.