Har du husket at teste produkter og koncepter inden implementering?

Koncept- og produkttest

Succes med nye koncepter og produkter er ofte af afgørende betydning for den virksomhed, der vælger at investere i udvikling.

Af samme årsag er det en god idé at teste kundernes interesse for de nye tiltag. Testen koster som regel kun en bagatel i forhold til omkostningerne i forbindelse med udvikling og implementering af et nyt produkt eller koncept.

Afhængigt af tidspunktet i udviklingsprocessen er det muligt at få viden om mange forskellige forhold:

  • Allerede inden eller tidligt i udviklingsprocessen, kan vi spørge til kundernes egne ideer til udviklingen af nye koncepter/produkter – behov, interesser, holdninger mv. Denne type test gennemføres ofte som fokusgrupper eller individuelle interviews med en løs struktur (eksplorativ) for at få så meget input fra kunderne som muligt.
  • Undervejs i udviklingsprocessen kan man teste forskellige ideer/potentielle løsninger med henblik på en vurdering af kundernes accept, holdninger, købsintentioner mv. samt evt. ideer til ændringer. Afhængigt af tidspunktet i forløbet og behov for kvantitativ/kvalitativ information, kan testen gennemføres som fokusgrupper (kvalitativ), som hall test (hvis der skal vises/prøves produkter) eller som en spørgeskemaundersøgelse. Her anbefaler vi, at undersøgelsen gennemføres online, idet dette giver mulighed for visning af billeder mv.

En koncept- eller produkttest vil altid munde ud i en rapport, der angiver forbrugernes vurdering, accept, købsovervejelser mv., den sandsynlige succes/det sandsynlige potentiale og vore anbefalinger til evt. korrektioner.