Brug en detailhandelsanalyse til at effektivisere jeres markedsføringsindsats

Detailhandelsanalyser

Der bruges store summer på markedsføring i og omkring detailhandelskæderne i Danmark; såvel af kæderne selv, som af leverandørerne. Derfor er det særdeles vigtigt at måle effekten af disse investeringer, uanset om der er tale om dagligvareforretninger, kiosksektoren, specialforretninger eller udvalgsvareforretninger.

Traditionelt har man målt resultaterne af markedsføringen i form af butikkernes salgstal, men i dag er dette i de fleste tilfælde ikke tilstrækkeligt, idet markedsføringen i detailhandelen ikke kun har det direkte salg som målsætning, men også indgår som en parameter i firmaernes samlede markedsføringsindsats.

Analyse Danmark tilbyder en række forskellige muligheder for at analysere effekten af indsatsen i detailhandelen. Blandt disse kan nævnes:

    • Hall Tests, der kan anvendes til her-og-nu målinger af alt hvad forbrugeren har bemærket på sin vej gennem butikken. Hall Tests er personlige interviews, der normalt gennemføres lige uden for butikken eller i selve butikken umiddelbart efter, at forbrugeren har haft indkøbsoplevelsen.
    • Instore observationer af forbrugerreaktioner, -handlingsmønstre, -bevægelsesmønstre mv.; en personlig, struktureret overvågning af adfærden i butikken/afdelingen. Dette kombineres ofte med interviews med de personer, der er blevet overvåget. Video kan anvendes.
    • Ad hoc undersøgelser – online, telefon eller personlige interviews. Disse bruges bl.a. til afdækning af indkøbsadfærd, præferencer, holdninger mv. Det kan også bruges til at præ-teste instore kommunikation (se tests).