Analyse Danmark er et full service analysefirma der både tilbyder kvantitative og kvalitative ydelser

Ydelser

Analyse Danmark tilbyder et bredt analysesortiment. Vi gennemfører såvel kvalitative som kvantitative målinger samt rådgivning i forbindelse hermed.

BANK-

ANALYSEN

BRUGER-

UNDERSØGELSE

DETAILHANDELS-

UNDERSØGELSE

HOLDNINGS- &

OPINIONS UNDERSØGELSE

KOMMUNIKATIONS-

TEST

KUNDEANALYSE

KUNDE- &

MEDLEMSPANEL

LÆSER-

UNDERSØGELSE

MARKEDS-

ANALYSE

MEDLEMS-

UNDERSØGELSE

MÅLGRUPPE-

ANALYSE

OMNIBUS-

UNDERSØGELSE

PANEL-

UNDERSØGELSE

REKRUTTERING

SEGMENTERING