Vi kan hjælpe jer med at afdække en given målgruppes holdninger

Holdnings- og opinionsundersøgelser

Private virksomheder, offentlige institutioner og organisationer har i stigende grad behov for at undersøge, hvad befolkningen eller udvalgte dele af befolkningen mener om forskellige emner.

”En ny måling fra Analyse Danmark viser…”

Analyse Danmark har mangeårig erfaring med at gennemføre holdnings- og opinionsundersøgelser og har f.eks. et fast samarbejde med flere medier. Overordnet skelnes der mellem holdnings- og opinionsundersøgelser, som afdækker emner, der allerede er på dagsordenen og de, der afdækker emner man ønsker at få sat på dagsordenen hos relevante dele af offentligheden.

  • Langt de fleste af Analyse Danmarks holdnings- og opinionsundersøgelser gennemføres som panelundersøgelser. Det skyldes, at Analyse Danmarks panelundersøgelser er omkostningseffektive og hurtige gennemførte undersøgelser af høj kvalitet. Ofte er der i forbindelse med undersøgelser af aktuelle emner behov for hurtige svar.

Selvom panelundersøgelser er billigere og kan gennemføres hurtigere end traditionelle undersøgelser, skal der stadig stilles høje krav til kvalitet og metode (læs mere om panelkvalitet her). Analyse Danmark lægger vægt på at levere analyser af høj kvalitet, og vi optimerer og udvikler løbende vores metodikker og kvalitetssikringsprocedurer.
Klik her for at se de nyeste offentliggjorte meningsmålinger gennemført af Analyse Danmark.