Bestil en kommunikationstest og få værdifuld feedback fra jeres målgruppe

Kommunikationstest

Inden iværksættelse af en annoncekampagne, en TV-kampagne eller lignende er det ofte en fordel at teste, om målgruppen forstår kommunikationen, om kommunikationen bidrager positivt til afsenderens image og om målgruppen reagerer som forventet. Ikke mindst fordi en test ofte vil være langt billigere end omkostningerne til udarbejdelse og gennemførelse af kommunikationen.

Analyse Danmark tester alle former for kommunikation: print, outdoor, in-store-medier, tilbudsaviser, radio-/TV-reklamer, PR mv.

  • Afhængigt af medie, målgruppe og informationsbehov kan vi gennemføre kommunikationstests i fokusgrupper, som Hall-tests eller online i panel.
  • Kommunikationstests kan gennemføres på alle niveauer fra idé-stadiet til den færdige kommunikation. Jo tidligere testen gennemføres, jo tidligere kan der rettes til, så kommunikationen opfylder målsætningen. Der kan f.eks. også være tale om en klassisk annoncetest, der dokumenterer effekten af en kampagne (recall, liking etc.)
    • En kommunikationstest vil typisk munde ud i en rapport, der angiver målgruppens forståelse af budskabet, vurdering og accept af kommunikationen og kommunikationens relevans, evt. købsovervejelser mv. Desuden vurderer vi den sandsynlige succes/det sandsynlige potentiale og giver vore anbefalinger til evt. korrektioner.
  • I forbindelse med alle kommunikationstests er der mulighed for at supplere med kundetilpassede segmenteringsmodeller, f.eks. med udgangspunkt i livsstilsspørgsmål. Herved opnås et langt mere nuanceret billede af målgruppen, end de traditionelle demografiske variable kan give.