Vi har stor erfaring med internetinterview

Internetinterview (CAWI)

I dag er udbredelsen af internetinterview  (CAWI, Computer Assisted Web Interviewing) langt større end i 1997, hvor Analyse Danmark blev etableret. Traditionel dataindsamling, telefonisk (CATI) eller postalt, tager lang tid og kræver et stort produktionsapparat. Dette medfører ofte dyre undersøgelser og resultater, som kan være forældede, når de foreligger. I internetbaserede undersøgelser inviteres respondenterne direkte via en hjemmeside eller en e-mail.

  • Med internettet er det muligt at flytte store mængder af data og informationer til et stort antal personer meget hurtigt. Vores erfaringer viser, at størstedelen af besvarelserne i en online-undersøgelse kommer inden for 2-3 dage. Selv omfattende undersøgelser kan gennemføres meget hurtigt

Fordele ved internetinterview

  • Internet har åbnet for nogle muligheder, som telefoninterviews ikke imødekommer. Eksempelvis er det muligt at sende både lyd, tekst, billede m.m. til mange mennesker og f.eks. præ-teste en ny reklamefilm meget hurtigt.
  • Det, der tidligere krævede fysisk tilstedeværelse og store omkostninger, kan nu gennemføres hurtigt og effektivt via internettet – vel at mærke uden de gængse begrænsninger i antal respondenter.
  • Derudover er det en stor fordel, at respondenterne har mulighed for at svare, præcis når det passer dem.

Panelundersøgelser

Panelundersøgelser er, som navnet indikerer, undersøgelser som gennemføres via et panel. Et panel defineres typisk som “en samling af personer, der over tid deltager i flere undersøgelser” og er en metode, som har været benyttet i mange år. Når der er tale om et internetpanel foregår undersøgelserne via webspørgeskemaer (CAWI), som udsendes pr. e-mail.

  • Kombinationen af en høj internetpenetration og høje omkostninger i forbindelse med traditionelle dataindsamlingsmetoder har gjort panelundersøgelser til en meget udbredt og attraktiv undersøgelsesmetode i Danmark

Et af de mest afgørende parametre for kvaliteten af en panelundersøgelse, er selve panelets kvalitet. Herunder tænkes især på rekruttering, panelhåndtering og metodik i forhold til udtræk af stikprøver. Selve webspørgeskemaets kvalitet er naturligvis også en væsentlig faktor.

Undersøgelser af høj kvalitet

I dag har 86 % af befolkningen mellem 16 og 74 år adgang til internettet enten fra hjemmet, arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen (se nedenstående grafik). Det er en af de højeste internetpenetrationsgrader i verden. Der er i dag så godt som ingen barrierer for undersøgelser via internettet. Hvis du sørger for at vælge en seriøs leverandør af online analyser, vil du på en hurtig og effektiv måde kunne få et godt og solidt beslutningsgrundlag af høj kvalitet. Flere sammenligninger af forskellige dataindsamlingsmetoder viser, at kvaliteten af panelbaserede undersøgelser er ganske høj. Samtidig oplever man med telefonbaserede undersøgelser stigende problemer. Det drejer sig bl.a. om forbrugernes ændrede adfærd i relation til telefoni med et fald i antallet af fastnettelefoner, en stigning i arbejdsgiverbetalte mobiler og en tendens til ikke at svare på opkald fra ukendte numre.