Segmentér jeres målgruppe og få dem opdelt i brugbare profiler

En segmenteringsanalyse kan skabe stor værdi

En segmenteringsanalyse er ideel for dig, der f.eks. har en meget heterogen kunde-, bruger- eller medlemsbase, hvor det er interessant at vide noget om de forskellige profiler inden for den samlede gruppe. En segmentering opdeler dine kunder/brugere/medlemmer eller lignende i segmenter med hver deres karakteristika. Denne type analyse kan eksempelvis bruges som udgangspunkt for at opnå en bedre forståelse af og en forbedret kommunikation til sin målgruppe.

Metode

Både den kvantitative og den kvalitative metode er anvendelig i en segmenteringsanalyse og en kombination af metoder er også en mulighed.

  • Anvender man den kvantitative metode, kan basis for segmenteringen eksempelvis være jeres egen kundebase eller en panelundersøgelse. Efterfølgende kan segmenterne dannes via en faktor- og/eller en klyngeanalyse.
  • En segmentering via kvalitative metoder kan f.eks. være ved brug af dybdeinterview, hvorudfra segmenterne dannes.
  • Disse metoder kan også kombineres i den ene eller anden rækkefølge.
    • En statistisk segmenteringsanalyse kan danne baggrund for interview eller fokusgruppe med udvalgte segmenter for derigennem at komme i dybden med de enkelte segmenter.
    • Samtidig kan dybdeinterview eller fokusgrupper også skabe relevant viden om målgruppen, som er vigtig for at kunne konstruere de bedste segmenteringsspørgsmål.

Eksempler på brug af segmentering

  • Analyse Danmark bruger eksempelvis segmentering i Bankanalysen, hvor vi opdeler bankkunder i forskellige segmenter med udgangspunkt i deres enighed i en række holdningsudsagn. En klyngeanalyse anvendes til at danne segmenterne. Med segmenteringsanalysen er det f.eks. muligt for det enkelte pengeinstitut at se, hvilken type kunder de har flest af samt finde ud af, hvordan de bedst kommunikerer til de forskellige kundeprofiler.
  • Et andet eksempel på en segmenteringsanalyse er en undersøgelse, Analyse Danmark har gennemført for Sundhed.dk blandt deres brugere. En klyngeanalyse af deres brugere og efterfølgende dybdeinterview med respondenter fra de enkelte segmenter gav Sundhed.dk et unikt indblik i, hvordan de skal kommunikere fremadrettet for at opnå den optimale relation til deres forskellige brugere.

Se i øvrigt, hvordan vi konkret har løst en segmenteringsopgave og udarbejdet personas for Realdania her.