En kendskabsanalyse giver dig viden om kendskabsgraden og -kilder

Kendskabsanalyse – hvem og hvor mange kender jer?

Det kan ofte være nødvendigt at kunne svare på disse spørgsmål som led i at styrke konkurrenceevnen og forbedre jer i forhold til jeres konkurrenter (se evt. også konkurrentanalyse). Uden indblik i kendskabsgrad og – kilder til jeres virksomhed/produkt kan det være svært at vide, hvor I skal sætte ind.

Hvis I ønsker indblik i kendskabet til lige præcis jeres forretning, er en kendskabsundersøgelse det rette værktøj til dette. En kendskabsmåling fra Analyse Danmark kan afdække følgende spørgsmål:

    • Hvad er kendskabsgraden?
    • Hvordan er kendskabet til jeres forretning sammenlignet med jeres konkurrenter
    • Hvad er kendskabskilderne
    • Hvad er kendskabet til jeres konkrete filialer/afdelinger i et givent område
    • Er i ”top-of-mind” hos jeres målgruppe

En kendskabsanalyse gør det muligt at få afdækket kendskabet til jeres virksomhed/organisation både helt generelt i hele landet, i specifikke geografiske områder eller i netop jeres målgruppe.

Metode

En kendskabsmåling gennemføres typisk som en kvantitativ undersøgelse og kan både være i form af en panelundersøgelse eller en telefonundersøgelse. Eventuelt kunne I vælge at gennemføre en kvalitativ opfølgende eller indledende undersøgelse i form af dybdeinterview eller fokusgrupper, hvis I ønsker information om, hvordan I bedst kan forbedre kendskabet til jeres virksomhed/organisation eller hvad der er vigtigst for de kunder, I ønsker har kendskab til netop jer.

Ofte vil det være relevant at gentage en kendskabsmåling efter et givent tidsrum for at kunne tracke, hvorvidt kendskabet til jeres forretning øges eller mindskes. En tracking af kendskabet giver således mulighed for at se, om eventuelle iværksatte tiltag påvirker kendskabsgraden eller om strategien skal lægges om.

Vi har blandt andet gennemført kendskabsanalyser – samt tracking – for f.eks. organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke og Red Orangutangen. Det gjorde det muligt for organisationerne at se, hvorvidt deres kommunikationsstrategiske tiltag havde en effekt på kendskabet i deres målgruppe.