Ram særlige grupper eller øg responsraten generelt med SMS udsendelse

SMS-undersøgelser

SMS-undersøgelser er undersøgelser, der udsendes pr. SMS og besvares via en mobil. Respondenterne modtager en SMS med et unikt link til et webspørgeskema, som er tilpasset mobile platforme.

SMS-undersøgelser som metode egner sig bedst til undersøgelser, som ikke er alt for lange eller har mange åbne spørgsmål. En fordel ved SMS-undersøgelsen er, at det er muligt at få meget hurtige svar på sine spørgsmål. Derudover kan man nå målgrupper som ellers kan være vanskelige at nå pr. mail (f.eks. unge).

Egne kontakter eller fra panel

Udsendelse af en undersøgelse via SMS kan også være et supplement til en undersøgelse, som også udsendes pr. mail. F.eks. hvis man har en kunde- eller medlemsbase, hvor man kun har mail på nogle emner og kun mobilnummer på andre.

  • Det kan også være en fordel at udsende en undersøgelse via mail og herefter påminde pr. SMS for at øge responsraten
  • SMS-undersøgelser kan enten gennemføres via panel, eller baseres på et kunde- eller medlemsudtræk, som man selv leverer

sms-surveyen