Madspild og affald

Undersøgelse om madspild og affald

Analyse Danmark har for Stop Spild Af Mad foretaget en undersøgelse af danskernes madspildsadfærd og affaldsvaner. Undersøgelsen viser blandt andet, at danskerne mener, at det er en god idé at formidle overskudsmaden videre til hjemløse og andre trængende.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført via DK-Panelet, blandt danskere i alderen 18+. Stikprøven er udtrukket tilfældigt stratificeret på køn, alder og geografi, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.

  • 991 respondenter har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i perioden 21/11/2014 – 03/12/2014.
  • Data er vægtet på køn, alder, geografi samt højeste gennemførte uddannelse i hht. Danmarks Statistiks fordelinger og seneste folketingsvalg jf. indenrigsministeriets fordelinger.

Klik her for at se resultaterne af undersøgelsen.

Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: ”Kilde: Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad”