Nordic Research Alliance – from opinion through insight to action

Nordic Research Alliance

Nordic Research Alliance er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Respons Analyse og finske Otantatutkimus Oy.

Analyse Danmarks deltagelse i dette samarbejde gør os til et naturligt valg, hvis man have udført analyser på det nordiske marked – og kun ønsker et kontaktpunkt, men lokal ekspertise i hvert af landene.

  • Vi kan tilbyde vores kunder mulighed for også at få gennemført både kvalitative og kvantitative undersøgelser af høj kvalitet i Sverige, Norge og Finland til en fornuftig pris. Samlet set har alliancen adgang til mere end 200.000 panelmedlemmer i de fire lande.

Partnerskabet bruges desuden til videndeling i forbindelse med produkter og metoder samt udvikling af fælles teknologiske platforme, til glæde for både partnere og kunder.

Om Novus

Novus er et analyseinstitut, etableret i 2006, med ambitionen om at kombinere traditionelle undersøgelsesmetoder med moderne medier. Novus tilbyder ydelser inden for offentlig opinion, markedsføring og strategi som gennemføres med metoder som er tilpasset emne og målgruppe.

Novus’ Sverigepanel består af 50.000 svenskere.

Klik her for at besøge Novus’ hjemmeside.

Om Respons Analyse:

Respons Analyse tilbyder en bred vifte af forskellige typer af undersøgelser, og er specialiseret inden for følgende områder:

  • Politiske meningsmålinger og andre holdnings- og opinionsundersøgelser
  • Kundetilfredshedsundersøgelser og Mystery Shopping
  • Undersøgelser inden for Medier og Kommunikation
  • Detailhandel og produktudvikling

Respons Analyses panel ResponsPanelet består af 45.000 nordmænd og er et af de største online paneler i Norge.

Klik her for at besøge Respons Analyses hjemmeside.

Om Otantatutkimus Oy:

Otantatutkimus Oy er et uafhængigt analyseinstitut etableret i 1980. Otantatutkimus Oy er baseret i Helsinki i Finland og tilbyder såvel kvalitative undersøgelsesmetoder som kvantitative.

Otantatutkimus Oy’s panel består af 12.000 medlemmer.

Klik her for at besøge Otantatutkimus Oy’s hjemmeside.