Analyse Danmark leverer analyser af høj kvalitet og et solidt beslutningsgrundlag til vore kunder.

Om Analyse Danmark – et full service analyseinstitut med nordisk fokus

Analyse Danmark er et dansk analyseinstitut med nordisk fokus. Vi var blandt de første, der så de mange nye muligheder, som Internettet har skabt for analysebranchen gennem internetbaserede undersøgelser og hermed udfordrede de eksisterende mere traditionelle analyseinstitutter. Men vi kan meget mere.

Kernekompetencer

Vores kernekompetencer er:

Metodevalget afhænger af problemstillingen, men oftest gennemføres vores kvantitative analyser som webbaserede undersøgelser, men vi mestrer naturligvis også de traditionelle dataindsamlingsmetoder som f.eks. telefon- (CATI) og postale undersøgelser.

Hvad angår de kvalitative undersøgelser, kan vi tilbyde en række forskellige metoder, som udføres af meget erfarne moderatorer. Her kunne f.eks. fokusgrupper, dybdeinterview eller online bulletin boards komme i spil. De fleste metoder findes både på traditionel vis, hvor man møder respondenterne face-to-face og i onlineversioner, som blandt andet giver bedre muligheder for geografisk spredning og er mindre tidskrævende for respondenterne.

Du skal vælge Analyse Danmark, som din analyseleverandør og samarbejdspartner, hvis du ønsker en leverandør som:

  • har stor indlevelsesevne i jeres udfordringer
  • har en indgående forretningsforståelse
  • har fokus på handlingsorienterede løsninger
  • har faglig dybde
  • er fleksibel

Derudover skal du vælge Analyse Danmark, hvis du ønsker en kompetent og fleksibel sparringspartner med stor forretningsforståelse. For Analyse Danmark er indlevelsesevne i forhold til vore kunders problemstillinger og handlingsorienterede løsninger helt afgørende.