Caseeksempel: Damixa

Damixa: Produktudvikling


Udfordring

Hvad lægger brugerne vægt på ift. vandhanedesign?
Damixa er en innovativ dansk produktionsvirksomhed, som siden 1932 har produktudviklet og produceret vandhaner og termostater på egen fabrik i Odense. I samarbejde med Analyse Danmark holdt Damixa i 2014 en fokusgruppe med det formål at præteste fire design-koncepter for at få input til det videre arbejde med designs, herunder:

  • Spontane reaktioner på koncepterne
  • Oplevede fordele og ulemper
  • Hvilke(t) design, der foretrækkes

Derudover var formålet at afdække holdninger og købsadfærd ift. denne produktgruppe, herunder:

  • Infosøgning om vandhaner
  • Til- og fravalgskriterier
  • Diskussion af forskellige features – hvilke er præferenceskabende?

Metode

Fokusgruppe med fysiske udgaver af vandhanekoncepterne – ’dummies’
Deltagerne havde forud for gruppeafholdelse taget billeder af deres eksisterende vandhane(er) i hjemmet samt de mærker/typer de overvejede ifm. en kommende udskiftning og sendt disse elektronisk til Analyse Danmark. Diskussionen tog således afsæt i de vandhaner slutbrugerne havde derhjemme og de erfaringer gode som mindre gode f.eks. ifm. børns brug af vandhanen, vedligeholdelse (kalker de ofte til etc.) De fire nye designforslag fra Damixa blev præsenteret som ’dummies’ for bedre at kunne give deltagerne en fornemmelse for bl.a. størrelse og form af de enkelte designs – ’touch and feel’.

Resultat

Fra dummy til lancering
To af de fire koncepter som Damixa fik prætestet i gruppen er efterfølgende blevet ophøjet til projekter, hvoraf ét er lanceret september 2015.

Fra prætest i fokusgruppe til lancering:

vandhaner

Designet blev ændret på baggrund af fokusgruppens kommentarer, der bl.a. lød på, at næsen var for lang, men at det flade design var flot og nyskabende. Konceptet endte ud i en miljørigtig produktserie ved navn Pine som indeholder to køkkenvandhaner, to badarmaturer samt det håndvaskarmatur, der blev præsenteret for fokusgruppen, og som dannede grundlag for designretningen i serien. Damixa havde derudover nogle forslag til nye features fx indbygget vandbesparelse, hvilket bl.a. baseret på deltagernes svar blev inkorporeret i det endelige design.

“For Damixa er det vigtigt at være tæt på slutbrugerne og deres behov. Ved at bruges 3D-printede dummies i fokusgrupper kommer vi så tæt som muligt på et potentielt slutprodukt og får slutbrugernes umiddelbare reaktioner på teknikker og designs, som vi ellers kun har kunnet skitsere på et tegnebræt”.
Søren Braae,produktchef i Damixa.

Søren Braae har sørget for at integrere fokusgruppernes kommentarer i de produkter, der netop nu er sendt på markedet. Det andet koncept, som designmæssigt scorede højt blandt fokusgruppens deltagere og derfor senere blev ophøjet til et projekt, forventes lanceret i andet halvår 2016. Læs mere om den nye Pine-serie