Vi kan gennemføre jeres postale undersøgelse

Postale undersøgelser

Postale undersøgelser gennemføres ligeledes med spørgeskemaet som værktøj. Respondenterne får spørgeskemaet tilsendt i papirform og skal returnere dette i udfyldt stand. En fordel ved postale undersøgelser er f.eks., at det er muligt for den enkelte respondent at besvare spørgeskemaet, når det passer bedst. Derudover er det også muligt få vurderet kommunikationsmateriale, hvilket er en fordel i forhold til telefoninterview.

  • Ulemper ved postale undersøgelser (f.eks. i forhold til internetinterview) er, at dataindsamlingen typisk tager længere tid end ved f.eks. internetinterview, og at svarprocenten ofte er lav. Derudover er omkostningerne også relativt høje ved denne form for dataindsamling (f.eks. pga. udgifterne til porto og tastning af de udfyldte spørgeskemaer)