Læs om vores medlemskaber her

Medlemskaber

ESOMAR

Analyse Danmark er medlem af den internationale brancheorganisation ESOMAR (World association for market, social and opinion research), som bl.a. sætter branchestandarder for opinions- og markedsanalyse.

DI Rådgiverne

Analyse Danmark er medlem af DI Rådgiverne, som er DI’s branchefællesskab for viden- og rådgivningsvirksomheder. Fokus er på den vækst, værdiskabelse og nytteværdi, som professionel videnrådgivning bidrager med i virksomheder og i samfundet generelt.

Kvalnet

Kvalnet fokuserer på udvikling og anvendelse af kvalitative metoder, herunder bl.a. at:

    • Bidrage til nye metoder indenfor den kvalitative metode
    • Etablere sparringsmøder og udvekslinger, så medlemmer får en adgang og ny viden inden for de kvalitative metoder
    • Fremme synligheden af kvalitativ metode i Danmark

Kvalnet er et fagligt netværk under Kommunikationsforum.

Nordic Research Alliance

Analyse Danmark er medstifter af Nordic Research Alliance, som er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Respons Analyse, islandske Midlun og finske Otantatutkimus Oy. Læs mere om Nordic Research Alliance her eller besøg Nordic Research Alliance’s hjemmeside.