Tre tip til de følsomme interviews

Tre tip til de følsomme interviews

Undersøgelser, hvor der er følelser på spil, stiller særlige krav til undersøgelsens design såvel som til intervieweren. Marianne Hjelm Parastatis fra Analyse Danmark har bidraget til en ny bog om kvalitative interviewmetoder. Her får du hendes tre tip til, hvad du skal være opmærksom på, når du gennemfører sensitive undersøgelser.

Sensitive undersøgelser er en fælles betegnelse for de undersøgelser, der enten stiller skarpt på et tabubelagt område, eller hvor respondenten har noget på spil. Det kan være en afdækning af danskernes holdning til hiv-smittede eller måske en intern medarbejdertilfredshedsanalyse, hvor det er afgørende at garantere respondentens anonymitet.

Marianne har bidraget med et kapitel om sensitive undersøgelser til den nye bog Qualitative Methods for Consumer Research redigeret af Thomas Bjørner. Hun giver her tre tip til dig, der vil gennemføre en god, sensitiv undersøgelse.

Tip 1: Husk den gode briefing
Forud for enhver analyse er det nødvendigt at udarbejde et relevant undersøgelsesdesign. Her er det helt afgørende at give en god briefing til de kolleger eller samarbejdspartnere, der skal planlægge og gennemføre undersøgelsen.
Briefet skal afdække, hvilken udfordring undersøgelsen skal belyse, hvor dybt du ønsker at komme ned i emnet, tidshorisonten, ressourcer og forventet udbytte af undersøgelsen. Det er også vigtigt, at briefet tydeliggør udfordringer om for eksempel rekruttering af deltagere og hvilke særlige hensyn, der skal tages.


Tip 2: Udnyt værktøjskassen
Når du gennemfører sensitive undersøgelser, er det særlig vigtigt at udvælge teknikker, der kommer under huden på respondenterne. Det kan måske være tegneteknikker eller associationsøvelser, der ofte kan hjælpe med at få gang i snakken om et følsomt emne og sætte ord på det, der ellers er svært at tale om.

sikker vs. usikker
Oversigt over fordele og ulemper

Eksempler fra den kvalitative værktøjskasse: Tidslinje og brug af fysisk rekvisit (her kondom). Fra undersøgelsen for AIDS-Fondet blandt mænd der har sex med mænd (MSM).

Det er væsentligt at overveje fordele og ulemper ved værktøjskassens muligheder. For eksempel giver det personlige dybdeinterview gode muligheder for at udnytte fysiske rekvisitter og for at læse respondentens kropssprog. Men nogle føler sig måske mere trygge i et online forum, hvor de kan sidde derhjemme og være helt anonyme bidragydere.

Ofte vil det være relevant at kombinere flere teknikker, men det afhænger af undersøgelsens design.


Tip 3: Vælg erfarne interviewere
I den sensitive undersøgelse er det særlig vigtigt at benytte en erfaren interviewer, der kan holde hovedet koldt og tør stille uddybende spørgsmål – også når emnet er følsomt eller tabuiseret. Samtidig er det vigtigt at finde en interviewer, der ikke personligt har noget på spil eller er farvet af sin personlige historie eller rolle.

Det vil sige, at en person, der for nylig har mistet sin ægtefælle til kræft, ikke bør afholde interview om danskernes viden om dødelige sygdomme, ligesom en HR-medarbejder ikke bør interviewe sine kolleger om deres trivsel.

Den gode interviewer kan distancere sig fra emnet, men alligevel skabe en fortrolig relation til respondenterne og spotte nye temaer i samtalen. Det er netop styrken ved de kvalitative metoder.

Vil du vide mere?
Vil du have sparring om sensitive undersøgelser eller andre områder inden for kvalitativ analyse? Så er du velkommen til at kontakte Marianne Hjelm Parastatis.