Kundeanalyser kan give et stort udbytte – læs om andre virksomheders udbytte

Undersøgelse om udbytte af kundeanalyser

Analyse Danmark har gennemført en undersøgelse om brugen af kundeanalyser for virksomheder bosiddende i Region Hovedstaden. Formålet med undersøgelsen er at afdække virksomhedernes brug af og tilfredshed med kundeanalyse, herunder omfanget, typerne og udbyttet af kundeanalyserne.

Målgruppen var virksomheder i Region Hovedstaden med 20 til 499 ansatte. Undersøgelsen er gennemført telefonisk (Cati), og i alt 199 virksomheder, har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser blandt andet:
Hovedparten af de undersøgte virksomheder har inden for de seneste tre år gennemført mindst én kundeanalyse. Heraf er der ca. lige så mange virksomheder, der har gennemført kundeanalysen selv, som virksomheder, der har gjort det i samarbejde med en ekstern leverandør. Hovedparten af virksomhederne (både dem, der har, og ikke har lavet kundeanalyse) svarer, at hvis de skal bruge en ekstern leverandør til gennemførelse af kundeanalyser, er det tillid til kvaliteten, der er den afgørende parameter i valget af leverandør.

Der er ingen af virksomhederne, der mener, at det har været negativt for deres virksomhed at gennemføre kundeanalyser, mens hele 86 % mener, at det har været positivt.

De fleste af de virksomheder, der ikke har gjort brug af kundeanalyser, angiver, at hovedårsagen til ikke at lave kundeanalyse er, at de ikke finder det nødvendigt.
Der har dog været et klart positivt udbytte for de virksomheder, der har benyttet sig af kundeanalyser. Det største udbytte har for virksomhederne været:

  • Mere tilfredse kunder (77 %)
  • Mere fokuseret ressourceanvendelse (72 %)
  • Bedre fastholdelse af eksisterende kunder (72 %)
  • En mere målrettet salgsindsats (69 %)

Derudover er der flere virksomheder i undersøgelsen, der har opnået udbytte på følgende områder:

  • Styrket konkurrenceevne (58 %)
  • Øget omsætning fra eksisterende kunder (43 %)
  • Øget omsætning fra nye kunder (33 %)

Læs mere om Kundeanalyser her