Omkostningseffektive og hurtige undersøgelser

Panelundersøgelser – omkostningseffektive og hurtige undersøgelser af høj kvalitet

Sådan gennemføres en panelundersøgelse hos Analyse Danmark

Når der er udtrukket en stikprøve fra panelet i den givne målgruppe, udsendes en e-mail invitation til undersøgelsen. E-mailen indeholder et krypteret link til et webspørgeskema. Når respondenterne besvarer spørgeskemaet, lagres svarene direkte i en database, så resultaterne løbende kan monitoreres, hvilket kunden også kan få adgang til.

Når dataindsamlingen er afsluttet, foretager Analyse Danmark databehandlingen (rensning, validering og evt. vægtning etc.) og den efterfølgende tabulering. Panelundersøgelser nedsætter gennemførselstiden betragteligt, og kunden modtager typisk resultaterne af undersøgelsen efter blot 3 – 6 dage. Kunden bestemmer, om denne vil modtage rådata eller tabeller i Excel. Afrapportering kan også være i form af en fuldt kommenteret rapport samt en valgfri præsentation af resultaterne. Rapporten indeholder typisk executive summary, oversigtsgrafikker, anbefalinger og komplet tabelsæt med frekvens- og krydstabeller. Man kan selvfølgelig også vælge at få en præsentation af sine resultater af en af Analyse Danmarks konsulenter.

Fordele ved internetbaserede panelundersøgelser

  • Muligt for at ramme en specifik målgruppe – Der er på forhånd registreret en lang række baggrundsoplysninger om panelmedlemmerne og man kan derfor udtrække en målrettet stikprøve. Vi kan ofte ramme selv meget vanskelige målgrupper. Derudover kan man udtrække stikprøver, der ligner populationen på udvalgte demografiske parametre
  • Hurtig dataindsamling – et webspørgeskema kan udsendes til alle respondenter på én gang, så snart det har gennemgået vores kvalitetssikringsprocedurer, og det tager typisk kun få dage at indsamle data
  • Relativt lidt omkostningskrævende i forhold til postale og telefoniske undersøgelser, da man undgår høje omkostninger til henholdsvis porto og aflønning af interviewere
  • Svar kan valideres løbende, og det er muligt at prioritere forskellige svarmuligheder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med telefoninterview
  • Giver f.eks. mulighed for at vise billeder og/eller at streame video
  • Spørgeskema kan besvares, når det passer den enkelte respondent

Selvom panelundersøgelser er billigere og kan gennemføres hurtigere end traditionelle undersøgelser, skal der stadig stilles høje krav til kvalitet og metode. Analyse Danmark lægger vægt på at levere analyser af høj kvalitet og vi optimerer og udvikler løbende vores metodikker og kvalitetssikringsprocedurer.