Læs om vores profil og kernekompetencer

Profil

For Analyse Danmark er indlevelsesevne i forhold til vore kunder helt afgørende. Det er vores erfaring, at problemstillinger ofte varierer meget både fra projekt til projekt og fra kunde til kunde. Derfor er det afgørende for os, at vi kan være en god sparringspartner, så vi kan levere analyser af høj kvalitet og hermed et optimalt beslutningsgrundlag, som skaber værdi for vore kunder. “Det, du har brug for at vide” er vores valgsprog.

  • Vores kernekompetencer er at gennemføre spørgeskemaundersøgelser samt at udføre kvalitative undersøgelser af høj kvalitet.
  • Udover kunde- og markedsanalyser generelt har vi særligt stor erfaring med at gennemføre BTB-undersøgelser og undersøgelser inden for health care med fagprofessionelle og patienter samt med medlemsundersøgelser for en lang række organisationer.
  • Ofte gennemfører vi analyseprojekter som kombinationsundersøgelser, hvor både kvantitative og kvalitative metoder anvendes.

Medarbejderne hos Analyse Danmark har meget forskellige faglige profiler og kompetencer, hvilket vi synes er en stor fordel, da vi ser tværfaglighed som en styrke.