Få løbende feedback fra jeres kunder/medlemmer via et panel

Etablering, drift og administration af kundepanel eller medlemspanel

Reducer tidsforbruget og omkostningerne i forbindelse med analyser blandt jeres kunder/medlemmer!

Flere og flere virksomheder og organisationer ønsker en tættere dialog med deres kunder/medlemmer om deres adfærd og holdninger til forskellige spørgsmål. Hvis man ønsker løbende at tage temperaturen på sine kunders/medlemmers holdninger til forskellige emner, vil etableringen af et onlinepanel ofte være den mest omkostningseffektive løsning.

Analyse Danmark har stor erfaring med at opbygge, administrere og vedligeholde internetpaneler for forskellige kunder. Panelerne anvendes til at gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt kunderne/medlemmerne (f.eks. holdningsundersøgelser eller koncepttests). En panelløsning hos Analyse Danmark kan indeholde følgende:

  • Udarbejdelse af baggrundsskema med relevante oplysninger, som kunder/medlemmer udfylder
  • Oprettelse af databasestruktur
  • Rekruttering af panelmedlemmer (postalt, via hjemmeside/e-mail eller telefon)
  • Udtræk af stikprøver fra panel
  • Håndtering af panelundersøgelser (metodisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaer, dataindsamling, databehandling og rapportering)
  • Løbende vedligeholdelse af panel (bl.a. rekruttering, opdatering af baggrundsoplysninger, afmelding af inaktive panelmedlemmer og besvarelser af spørgsmål omkring panelundersøgelser og panelmedlemskab)

Panelløsningen kan naturligvis tilpasses jeres specifikke behov. Analyse Danmark administrerer i dag paneler for blandt andre 3F og Danske Handicaporganisationer.