AI FOMO og ’Det vilde vesten’

AI i den danske kommunikationsbranche

Fish on the moon

Gennem 8 semistrukturerede kvalitative interviews med CEO’s, data- eller IT-ansvarlige i den danske kommunikationsbranche dykker Analyse Danmark ned i det dynamiske spil mellem menneskelig kreativitet og kunstig intelligens. Virksomhederne er i en eksperimentel fase med AI, og selvom teknologien lover effektivitet og hurtig idegenerering med høj kvalitet, rejser den også spørgsmål om datasikkerhed og originalitet. Denne spænding mellem det transformative potentiale og de potentielle faldgruber efterlader danske kommunikationsvirksomheder til at navigere mellem at omfavne AI’s mulighedsrum og samtidig beskytte sig mod uforudsigelige konsekvenser.

“Det vilde vesten” – Anvendelse af AI

Kommunikationsbranchen befinder sig i en fase karakteriseret af høj grad af leg med og udforskning af AI, fra inspiration- og research, tekst- og billedgenerering til sprogoversættelser. En fase som alle de deltagende virksomheder beskriver som en opstartsfase, hvor der bliver testet til højre og venstre i begejstring for, hvad man kan med AI både kreativt og som erstatning for mere monotone arbejdsopgaver. Et gennemgående tema ved denne fase for virksomhederne er, at ingen endnu har faste retningslinjer for, hvordan AI skal og må bruges – det er så at sige ”Det vilde vesten”.

”Lige nu er det the wild west  […] vi leger med det, men vi bruger det jo som et værktøj, ligesom vi bruger illustrator og Word hver dag, så er det noget, vi bruger som værktøj nu” (ID07)

“AI FOMO” – Frygten for at sakke bagud

Analyse Danmark identificerer en AI FOMO (fear of missing out) blandt virksomhederne. De føler et presserende behov for at omfavne AI for at følge med teknologiske ændringer og bevare deres konkurrenceevne. Denne frygt driver implementeringen af AI, selvom retningslinjer endnu ikke er fastlagt.

”Vi er ret overbevist om, at det her det kommer til at gøre en sindssyg stor forskel, og hvis vi ikke følger med, jamen så falder vi bagud.” (ID02)

Oplevede fordele og udfordringer ved AI

Undersøgelsen identificerer følgende oplevede fordele og udfordringer ved anvendelse af AI pt.:

 Fordele ved anvendelsen af AI  Udfordringer ved anvendelsen af AI
 • Effektivitet og tidsbesparelse
 • Hurtig idegenerering
 • Nye kreative muligheder
 • Mængden af data, der kan genereres på kort tid
 • Struktur
 • Færre ”kedelige opgaver” til de ansatte
 • Kvalitet på ingen tid
 • Datasikkerhed
 • Ophavsret?
 • Tab af kontrol
 • Risiko for middelmådighed
 • Tiden til oplæring i AI
 • Kan der komme et prispres?
 • Kunder kan overtage opgaver selv
 • En dystopisk fremtid?
 • Prisfastsættelse af opgaver med AI?
 • Udviklingen går så hurtigt, at lovgivning ikke kan følge med

Fremtiden

Fremtiden tegner et billede af samarbejde mellem mennesker og kunstig intelligens, hvor virksomheder søger at bevare det menneskelige touch. Der er en klar opmærksomhed på behovet for at balancere teknologi og kreativitet, hvor AI ikke erstatter, men forstærker den menneskelige kreativitet. Du bør ikke frygte at AI overtager dit job, men derimod at du bliver erstattet af en medarbejder der behersker AI værktøjerne, og kan anvende dem i samspillet med de traditionelle metoder til kreativ udvikling. Profiler, der mestrer både AI og kreativitet, er allerede eftertragtede.

”Lige pludselig bliver det meget rigidt og automatiseret. Det kommer til at mangle den menneskelige indsigtsnerve, som jo er der, hele magien ligger” (ID03)

”Det kommer til at være nogle andre slags profiler, der udgør virksomheden om noget tid. Du skal være god til at bruge AI og til at anvende det materiale, der kommer ud af det” (ID04)

Konklusion

AI kommer sandsynligvis til at revolutionere kommunikationsbranchen. Denne rejse ind i AI-landskabet er fyldt med både gevinster og udfordringer. Selvom AI giver nye muligheder, er det vigtigt for virksomhederne at bevare et menneskeligt præg, sådan at originalitet og ophavsret ikke risikerer at blive kompromitteret i denne hastige teknologiske udvikling. Udvikling af strategier og retningslinjer for anvendelsen af AI er næste step efter den begejstrede eksplorative udforskningsfase, som danner kontekst for denne case.

A apropos hastig udvikling, så har brancheforeningen KreaKom i mellemtiden ml. interviews og udarbejdelse af vores case, udkommet med gode råd til bureauerne om anvendelse af AI-værktøjer: Ny udgivelse med gode råd til anvendelse af AI-værktøjer på bureauerne – Kreakom

Hvis du ønsker, at læse en grundigere gennemgang af casen, kan du hente arbejdspapiret her