Undersøgelser fra Analyse Danmark skaber opmærksomhed på Folkemødet

Undersøgelser fra Analyse Danmark skaber opmærksomhed på Folkemødet

 

Den politiske festival Folkemødet på Bornholm bliver mere populær år for år og er vokset eksplosivt, siden Analyse Danmark deltog første gang i 2011. Det er positivt for debatten i Danmark, men med over 2.000 arrangementer i 2014, kan det være vanskeligt for den enkelte organisation at trænge igennem med sine budskaber. Her kan en undersøgelse være et godt redskab.

Flere organisationer havde i forbindelse med årets Folkemøde succes med at bruge en undersøgelse, gennemført i samarbejde med Analyse Danmark, som del af deres arrangementer. Mellemfolkeligt Samvirke havde inviteret til en spændende debat om grænserne for virksomheders spekulation i at minimere deres skattebidrag i Danmark og ude i verden. Debatten tog blandt andet udgangspunkt i en befolkningsundersøgelse om emnet, som Mellemfolkeligt Samvirke fik gennemført af Analyse Danmark.

Flygtningestrømme og kendte mennesker i promovering
For Dansk Flygtningehjælp var en undersøgelse af Analyse Danmark del af en interessant debat mellem Dansk Folkepartis Søren Espersen og organisationens generalsekretær, Andreas Kamm. Debatten handlede om flygtningestrømme til Europa, og hvorvidt Danmark er en flygtningemagnet. Undersøgelsen afdækkede også danskernes holdninger til brugen af kendte mennesker i promovering og formidling af humanitære formål. Den problemstilling blev diskuteret af repræsentanter fra forskellige humanitære organisationer og kendisserne Christine Feldthaus, Hella Joof og komikeren Geo.

Analyse Danmarks undersøgelser indgik også i Dyrenes Beskyttelses Ægtivist-kampagne, som stiller skarpt på buræg i fødevarer og butikker. Se kampagnen her: www.dyrenesbeskyttelse.dk/aegtivist.

Dyrenes Beskyttelse Ægtivist

Vil I kvalificere jeres debat?
Hvis I overvejer at understøtte jeres aktiviteter på Folkemødet 2015 med en undersøgelse, der for eksempel afdækker befolkningens holdninger og adfærd til et givent emne, kommer repræsentanter fra Analyse Danmark gerne forbi til en uforpligtende snak om mulighederne.