Brugerundersøgelse forbedrer den digitale byport

Brugerundersøgelse forbedrer den digitale byport

 

Ikke-dansktalende borgere og erhvervsdrivende, der flytter til København, skal have nemmere ved at finde fodfæste via det kommunale website.

I samarbejde med Kalus har Analyse Danmark gennemført en omfattende brugeranalyse for Københavns Kommune. Resultatet har spillet en vigtig rolle i kommunens måde at kommunikere til nye udenlandske borgere.

Kan alle bruge de københavnske svømmehaller? Hvordan skriver jeg mit barn ind i en international børnehave? Hvor må jeg parkere min bil? Og hvilke gader afgrænser centrum? Spørgsmålene er mange for de ikke-dansktalende borgere, som etablerer sig i København – og ofte er tvivlen overraskende jordnær. I hvert fald langt mere basal, end man forventede i den digitale afdeling af Københavns Kommune, som servicerer borgere med information, der skal gøre det så nemt som muligt at etablere sig i hovedstaden.

Som en del af en relancering af det kommunale website www.kk.dk blev der iværksat en større brugerundersøgelse i samarbejde med Kalus og Analyse Danmark. Det primære formål med undersøgelsen var at finde ud af, hvilke behov ikke-dansk talende borgere og erhvervsdrivende har for information på kommunens internationale subsite.

– Jeg var overrasket over, hvor basic det skal være. Vi skal fortælle langt mindre om, at København er en cykelby, og at vi har så og så mange bycykler og en særlig cykelstrategi, for målgruppen har brug for at vide, hvordan man helt konkret begår sig på byens cykelstier. Vi har fortalt for meget om, hvad byen kan tilbyde, og for lidt om, hvordan man som borger bruger de forskellige tilbud, konstaterer projektleder og webkonsulent i Københavns Kommune, Birgitte Krüger Grøndahl.

 

Københavns kommune hjemmeside

 

Flere veje til resultatet
Brugerundersøgelsen blev gennemført som en kombination af flere forskellige metoder. Analyse Danmark og Kalus analyserede eksisterende website-data, iværksatte et pop up-spørgeskema, som løbende hentede svar fra brugerne af sitet, gennemførte kvalitative interviews med både slutbrugere og eksperter og researchede på konkurrerende og beslægtede hjemmesider. Sidst men ikke mindst stod de to virksomheder for at planlægge og afholde en indledende og en afsluttende intern workshop med webredaktører og kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune.

– Det var meget udbytterigt og lærerigt at samle og inddrage alle medarbejdere, så vi kunne videndele på tværs, for emnemæssigt spænder indholdet bredt, og målgrupperne er enormt forskellige, forklarer Birgitte Krüger Grøndal.

Hun sad også med, da Analyse Danmark gennemførte kvalitative interviews, hvilket var udbytterigt i det videre arbejde.

– Den nye viden er oplevet og ikke bare fortalt. Jeg har fået ansigt på brugerne, og jeg kan jo sagtens se, at advokaten fra Canada, der søger job eller har svært ved at købe hus, ikke har brug for at høre om kommunale strategier. Hun skal vide, hvordan man søger job.
 
Online ved årsskiftet
Brugerundersøgelsen har fungeret som hjørnesten for projektgruppens videre arbejde. Det redaktionelle koncept er på plads, og linjerne for webdesign er trukket. Frem mod den brede relancering af kk.dk, som forventes gennemført ved årsskiftet, skal viften af ændringer på det internationale subsite nu implementeres.
 
Vil du vide mere? Kontakt
Vil du høre mere om udbyttet af en brugerundersøgelse? Kontakt Marianne Hjelm Parastatis.