Caseeksempel: AIDS Fondet

AIDS Fondet: Motiver og barrierer for brug af kondom blandt mænd, der har sex med mænd


Udfordring

Hvilken rolle spiller kondomet for mænd, der har sex med mænd (MSM)?
AIDS-Fondet lancerede i september 2014 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen kampagnen ’Kun med kondom’ i form af distribution af prøvepakker med kondomer i forskellige størrelser til mænd, der har sex med mænd (MSM). I den forbindelse ønskede AIDS-Fondet at gøre opmærksom på fordelene ved at bruge kondom og på eventuelle misopfattelser omkring kondombrug.

AIDS-Fondet kontaktede Analyse Danmark om et customer journey forløb, der kunne afdække motiver og barrierer til at bruge kondom i hele processen fra initial kontakt til afsked – og skaffe input til at understøtte AIDS-Fondets budskab om ’reintroduktion’ af kondomet til bl.a. forebyggelse af hiv over for målgruppen MSM, samt give synlighed i kraft af konklusionernes og tallenes nyhedsværd ifm. med PR.

Metode

Kombinationsundersøgelse i tre faser:

  • Dybdegående interviews
  • Online spørgeskemaundersøgelse
  • Bulletin Board

figur

Jf. figur til venstre gennemførte Analyse Danmark først eksplorative personlige interview med MSM med henblik på afdækning af rationelle og irrationelle argumenter for holdninger til og brug af kondom, samt afsøgning af målgruppens sprogbrug omkring sikker sex. På baggrund af dette blev der gennemført en kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse på sites, som målgruppen typisk ville benytte: boyfriend.dk, link til undersøgelsen i nyhedsbrev til medlemmer af Scandinavian Leather Men (SLM) samt via AIDS-Fondets Facebookside for at få så stor spredning i målgruppen af MSM som muligt. Slutteligt blev der afholdt ét online Bulletin Board med mobil app funktion, hvor de identificerede temaer og hypoteser blev diskuteret i et anonymt online forum.

Kombinationen af analysemetoder blev valgt for at kunne dykke ned i temaet ’ikke-brug af kondom’, som for mange MSM er tabu. Denne metodekombination blev valgt for både at kunne komme i dybden med et tabubelagt emne samt få tal på målgruppens viden og adfærd.

Resultat

Nye indsigter og videngrundlag som baggrund for dialog med AIDS-Fondets samarbejdspartnere
Analyse Danmarks rapport går i dybden med målgruppens motiver og barrierer for at bruge kondom, kondomets rolle, MSMs sprogbrug omkring sikker og usikker sex samt yderligere indsigter formidlet i et visuelt format. Undersøgelsen viser bl.a., at MSM opererer med en såkaldt kalkuleret risikovurdering ift. partnere og situationer, når det kommer til brug/ikke-brug af kondom jf. nedenstående illustration:
risiko

  • Tillid til partner’ anses af MSM som en af de væsentligste årsager til at undlade brug af kondom, ligesom påvirkning af alkohol og stoffer kan være medvirkende til, at kondomet ikke altid kommer på. 49% af MSM, der har haft mere end 10 sexpartnere inden for de seneste seks måneder, benytter sig af gratis kondomer på caféer og barer. Dette indikerer, at gratis distribution af kondomer er et vigtigt element i forebyggelse af hiv og andre seksuelt overførte sygdomme blandt denne målgruppe. Læs mere om, hvordan undersøgelsen har ændret Københavns Kommunes bevilling.

Undersøgelsen har bl.a. bidraget til øget kendskab til MSM’s kondomadfærd, herunder til forskelle i målgruppen relateret til f.eks. seksuelle præferencer (aktiv vs. passiv), alder etc. samt mere konkret at danne videngrundlag for AIDS-Fondets dialog med bl.a. Københavns Kommune om tilskud til gratis kondomer på byens caféer og barer.

“Undersøgelsen har givet os indsigt i de bevæggrunde, der påvirker tilvalg og fravalg af kondomer i de meget intime situationer. Det giver os mulighed for at formulere vægtige budskaber både i vores dialog med målgruppen MSM og i massekommunikation. Undersøgelsens kvantitative del har desuden vist, at den lette adgang til gratis kondomer er en vigtig og central del af den danske hiv-forebyggelse”.
Ole Møller Markussen, projektleder AIDS-Fondet