Analysebøffer: Når analysen går galt

Tips til gode spørgsmål og velbalancerede skalaer

I sidste nyhedsbrev startede vi en føljeton om ting, der kan gå galt, når man skal bruge nogle svar, der kan tolkes på bagefter. Det er vigtigt, at metodikken er i orden, og der er tænkt på både selve spørgsmålet og svarmulighederne. Fremover vil vi i hvert nyhedsbrev komme med tips til, hvordan man selv undgår at komme galt af sted.

Decembertippet: Sørg for at skalaen er balanceret!

Nedenfor ser du et par eksempel på svarskalaer, der er ubalancerede. Her forklarer vi, hvorfor disse skalaer ikke er hensigtsmæssige, hvis man skal kunne tolke på de svar, der kommer ud af dem.

 

Bøf 1

Når man beder om en holdning til, hvorvidt man er enig eller uenig, er der tale om to modpoler. Man kan egentlig nøjes med to svarmuligheder, men det er meget almindeligt, at man forsøger at graduere det lidt, da man jo kan være enig i dele af udsagnet eller under visse omstændigheder. For at bevare neutraliteten i spørgsmålet, er det vigtigt, at der er lige mange positive og negative muligheder (enig vs. uenig).

I dette tilfælde kunne man have haft mulighederne: Helt enig, overvejende enig, overvejende uenig, helt uenig. Hvis man skulle bruge en gradsskala, som der her er tilløb til, skulle spørgsmålet have været ”I hvilken grad er du enig i, at produkter skal være produceret nationalt for at være bæredygtige?” og så skulle ”Uenig” have været vekslet til ”Slet ikke”.

Man kan også diskutere, om det giver mening at have ”Hverken enig eller uenig” med, når vi taler om enighed. Det er lidt ligesom at spørge om, hvorvidt man er gravid eller ej – enten er man det eller også er man det ikke. Man burde måske have holdt sig til ”Ved ikke”. Mere om overdreven brug af ”Hverken/eller” som ‘falsk’ midtpunkt på en skala følger i en senere udgave af Analysebøffen.

 

Bøf 2

Endnu et eksempel på en ubalanceret skala. Her er forskellen mellem svarmulighederne ”Slet ikke”, ”Meget lidt” og ”En smule” er lille, mens der er et stort hop op til svarmuligheden ”Meget”.

Et forslag kunne være at stille spørgsmålet lidt anderledes, eksempelvis ”Hvor stor eller lille tillid har du til de danske sikkerhedsstyrkers evne til at bekæmpe terrorangreb i Danmark?” og lave mere balancerede svarmuligheder, som ”Meget stor”, ”Stor”, ”Nogen”, ”Lille” og ”Ingen”.

 

Glæd dig til flere analysebøffer og tips i næste nyhedsbrev!