Etnoraids: En ny metode vinder frem hos Analyse Danmark

Etnoraids vinder frem

Hos Analyse Danmark gennemfører vi flere og flere etnoraids i forbindelse med projekter. Det gør vi fordi, det er en fleksibel og omkostningseffektiv metode til at opsøge målgruppen der, hvor den er, eller danne sig et hurtigt overblik over en målgruppes mønstre i adfærd eller holdninger, som kan være værdifuld for videre undersøgelse. Her får du en præsentation af metoden.

En etnografisk metode, der skaber værdi

Etnoraids er en etnografisk metode med korte kvalitative interviews af fem-ti minutters varighed og observationer til at undersøge en målgruppes adfærd i deres hverdagsliv. At udføre et etnoraid kræver ikke andet end en godkendelse til at opholde sig et pågældende sted samt en semistruktureret spørgeguide og er dermed en omkostningseffektiv metode, der kan udføres med kort forberedelsestid. Værdien af etnoraids kommer ikke kun fra samtalerne med målgruppen, da interviews kan kombineres med observationer af målgruppens adfærd og miljø.

Hvornår er et etnoraid relevant for dig?

Der er tre ting, et etnoraid er en ideel metode til; At indfange en målgruppe, der er svær at identificere eller rekruttere; At få en helt umiddelbar reaktion fra en målgruppe; Og at danne sig et hurtigt overblik over mønstre hos målgruppen, der kan skærpe og kvalificere den videre undersøgelse.

Identificering og rekruttering af målgruppe: I nogle undersøgelser kan det være svært at identificere og rent faktisk finde målgruppen. Det kan f.eks. gøre sig gældende, hvis man er interesseret i at tale med danske eller udenlandske turister, der kun opholder sig i kort tid i en lufthavn, på en færge, på en festival eller ved en seværdighed som et museum, monument eller forlystelsespark. I sådan en situation er man nødt til at få fat i respondenterne i brugssituationen, fordi det er umuligt på forhånd at vide, hvem der besøger eller bruger den pågældende transportmulighed eller seværdighed, og det derfor er umuligt at finde og rekruttere turister og besøgende, man ikke på forhånd kunne forudsige ville besøge det pågældende sted.

Indfange den umiddelbare reaktion: Ved større kvalitative undersøgelser rekrutterer vi respondenterne i god tid i forvejen og informerer dem i forbindelse med rekruttering om, hvilket projekt de skal deltage i. Nogle gange giver vi respondenter hjemmeopgaver inden et interview eller en fokusgruppe. Det betyder også, at respondenterne typisk har reflekteret over undersøgelsens emne eller problemstilling, inden vi udspørger dem om det. Hvis man derimod ønsker respondenternes umiddelbare reaktioner på et produkt, et tema eller en ydelse er etnoraid en ideel løsning. Her får man mulighed for at få de ellers svært tilgængelige spontane reaktioner fra en større gruppe indenfor målgruppen. Det kan f.eks. være relevant i en butik, på en messe eller andre steder, hvor et produkt præsenteres, eller umiddelbart efter en oplevelse i biografen eller teateret, imens oplevelsen stadig er frisk i erindringen.

Skabe hurtigt overblik for at kvalificere videre analyse: Når man kender sin målgruppe men går eksplorativt til værks og ønsker at teste hypoteser eller danne sig et hurtigt overblik over mønstre i adfærd og holdninger for at skærpe og kvalificere den videre analyse, er etnoraids det rigtige værktøj. Det kan f.eks. være relevant, når man ønsker en grundig analyse af adfærd og holdninger blandt studerende på en skole eller brugere af lokale kulturmuligheder som et bibliotek, en svømmehal, et koncertsted eller en park. Her får man mulighed for at afprøve nogle ting, inden en dybere analyse bliver udført, så man kan be- eller afkræfte hypoteser, op- eller nedprioritere temaer til videre undersøgelse og ikke mindst få øjnene op for spørgsmål, temaer, vinkler og kilder, som man ikke havde forudset var afgørende for målgruppen. Det fungerer næsten som et pilotprojekt, der skaber en solid og efterprøvet grobund for en dybdegående analyse.

Vil du vide mere?

Har du fået lyst til at vide mere om etnoraids, kan du læse om det på vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse, hvordan et etnoraid udføres, eller kontakte Head of Qualitative Research Marianne Parastatis for en uforpligtende snak.