Etnoraids er ideelle til at opsøge målgruppen, hvor den er

Etnoraid

Etnoraids er en etnografisk metode med korte interviews og observationer til at undersøge målgruppers adfærd i deres hverdagsliv og kan udføres med kort forberedelsestid.

Hvornår er etnoraids interessant for dig?

Etnoraids er et godt værktøj, når du har brug for at få en hurtig og umiddelbar fornemmelse for, hvordan målgruppen ser på det emne, du arbejder med. Ved brug af etnoraids får man både indblik i målgruppens tanker og holdninger til et givent emne og til det miljø, den færdes i. Det er oplagt at anvende etnoraids eksplorativt i starten af et projekt som basis for at udvikle hypoteser til en spørgeguide eller til at opsøge en målgruppe, der ellers er svær at rekruttere, der hvor den er.

Etnoraids er et ideelt værktøj til:

  • Afsøgning af en problemstillings kompleksitet
  • Danne sig et hurtigt overblik over mønstre i adfærd eller holdninger hos en målgruppe
  • Be- og afkræftning af hypoteser
  • Op- eller nedprioritering af temaer til videre undersøgelse
  • Få øjnene op for spørgsmål, temaer, vinkler, kilder mv., som kun målgruppen kan bidrage til
  • At opsøge målgruppen on location eller i en brugssituation, hvis målgruppen er svær at identificere eller rekruttere

Hvordan udføres et etnoraid?

Et etnoraid foregår ved, at man bruger 2–5 timer på et sted, hvor målgruppen naturligt færdes. Man kan lave etnoraids på skoler, arbejdspladser, konferencer, festivaler, i shoppingcentre, byrum eller parker. På et godt etnoraid kan du komme i snak med 15–20 personer. Til gengæld har du typisk kun hver person i 5–10 minutter, så der er tale om korte, eksplorative interviews. Man tager afsæt i en semistruktureret interviewguide. Værdien af et etnoraid kommer ikke kun fra samtaler, da interviews kombineres med observationer af målgruppens adfærd og miljø.

Udførelsen af etnoraids kræver en godkendelse til at opholde sig det pågældende sted. Derudover er der ikke behove for et stort rekrutteringsarbejde og de kan derfor gennemføres med få dages varsel. Der kan afrapporteres med transskribering og/eller analyse.