DH-Panelet – nyt webpanel om sundhedssociale emner

Analyse Danmark har her i slutningen af 2019 hjulpet Danske Handicaporganisationer med at oprette et nyt webpanel, DH-Panelet, der skal skabe dokumentation og data på handicapområdet. Dermed ønsker man at skabe en platform, der giver stemme til mennesker, der lever med et længerevarende sundhedsproblem eller handicap og disses pårørende. Analyse Danmark står for administration og opdatering af panelet, lodtrækning af gevinster mm. Når man deltager i panelets undersøgelser er man anonym over for Danske Handicaporganisationer og dennes medlemsorganisationer.

Undersøgelserne i DH-Panelet kan f.eks. handle om, hvorvidt ens barn er godt inkluderet i skolen, om man får den rigtige hjælp af kommunen, om man benytter kollektiv transport eller oplevelser med sundhedsvæsenet. Svarene skal bruges til at forbedre vilkårene for mennesker med et længerevarende sundhedsproblem eller handicap.

Du kan melde dig ind i panelet ved at klikke på logoet nedenfor, hvis du er ramt af eller pårørende til en person med et længerevarende sundhedsproblem eller handicap.

 

Link til DH-panelet