Mediesundhed

Mediesundhed for børn og unge: Har du talt med din teenager i dag?


Udfordring

Har din teenager modtaget et dick pic, eller ser han/hun porno i frikvarteret? Der er mange emner, som børn og unge ikke taler med deres forældre om og et af dem er porno. I rapporten Rapporten2021 – Mediesundhed for børn og unge, sættes der fokus på de unges syn på eksponering for og brug af porno samt konsekvenserne af at se (online) porno.
Men hvordan afdækker man de unges syn på porno, når de normalt ikke taler med nogen om det og porno ikke er et emne i seksualundervisningen på skolerne?

Metode

Man afdækker de unges syn på sagen ved at lytte til dem. Analyse Danmark har gennemført den kvalitative del af undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten.

Vi valgte et set-up med triader dvs. minigrupper med tre deltagere, der kendte hinanden i forvejen; veninder/venner eller skolekammerater for at skabe tryghed og fortrolighed i de følsomme interviews samtidig med, at vi ønskede at skabe et rum for italesættelse af emnet blandt de unge. Derigennem fik vi både belyst de unges personlige historier og holdninger samt diskuteret disse ud fra de sociale kontekster, de unge færdes i f.eks., hvad de oplever sammen med en kæreste eller sexpartner, i skolen, til fester og ikke mindst på porno sites og i de sociale medier.

Det kan være vanskeligt at tale om følsomme emner og derfor anvendte vi forskellige interview- teknikker for at åbne op for samtalen om porno, komme rundt om emnet fra forskellige vinkler og skabe dynamik blandt de unge. Der er f.eks. anvendt interviewteknikken laddering, hvor man ud fra en respondents seneste svar former det næste spørgsmål og dermed opbygger et meningshierarki baseret på de unges eget sprogbrug. Derudover blev der vist cases til diskussion af, hvad de unge oplever som porno og anvendt forskellige kvalitative øvelser såsom associationsøvelse, narrativ fortælling, psycho-drawing (tegneøvelse) og pornometerøvelse for at afdække det utalte og dermed sætte ord på det, de unge ellers ikke er vant til at tale med andre om.

 

 

Eksempel på pornometerøvelse fra den kvalitative del af undersøgelsen. Her diskuterede de unge forskellige pornogenrer og placerede disse på skalaen fra mild til hardcore porno. Øvelsen blev brugt til at perspektivere de unges grænser for, hvad de ønskede at se eller ikke se samt konsekvenserne af, at der i Danmark er fri tilgængelighed til alle former for online porno (bortset fra betalings-sites) også for børn og unge.

Den kvalitative undersøgelse er i dette tilfælde ikke en ’stand alone’ undersøgelse, men en indledende eksplorativ undersøgelse for at åbne op for undersøgelsesfeltet blandt målgruppen og få de unge på banen, så det sikres, at de unge er blevet hørt, inden udformning af den efterfølgende kvantitative spørgeskemaundersøgelse.

De unge betragter online porno som en service i ’Hollywood ’-underholdningsbranchen og er derfor klar over, at det ikke er virkelighed. Konsekvenserne af brug af online porno er dog underbelyste og de unge savner viden på området.

Selvom om porno er et tabuemne, så vil de unge faktisk gerne høres og have en offentlig debat om, hvad forsvarlig brug af online porno er og hvilke konsekvenser, der kan være ved brug af porno for børn og unge. Ligeledes efterspørger de unge fokus på porno i seksualundervisningen på skoler og ungdomsuddannelser.

Sexsnak på skoleskemaet

Læringsspillet ”SEXSNAK” er baseret på viden fra undersøgelsen og er det første læringsspil om grænser, samtykke, krop, sex og porno målrettet danske gymnasier og ungdomsuddannelser. Gamificering af emnet er banebrydende og en helt ny måde at arbejde med seksualundervisning på. Du kan se mere om spillet her SEXSNAK

Er du blevet nysgerrig på, hvad kvalitativ analyse kan bruges til i praksis, kan vi anbefale bogen: Bjørner, T. (ed.) Qualitative Methods for Consumer Research: The value of the qualitative approach in theory and practice. Copenhagen: Hans Reitzel, 2015.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Marianne Hjelm Parastatis på mhp@analysedanmark.dk