Case: Dansk Industri – Fra kortsortering og tegninger til praktisk værktøj i dagligdagen

Dansk Industri – Når medlemmerne tror, at man kun er for de store…

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer 8 brancheforeninger og ca. 80 medlemsforeninger. DI repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark, som beskæftiger ½ mio. medarbejdere i Danmark og en mio. medarbejdere i udlandet. Der er altså tale om en meget differentieret målgruppe med forskellige behov og ønsker. DI ønskede derfor at styrke introduktionen af nye medlemmer med en mere systematisk opfølgning på deres nye medlemskab og introduktion til DI’s mange ydelser.

Når man ikke identificerer sig med de store danske produktionsvirksomheder som f.eks. LEGO eller Novo Nordisk og der er langt ind til ’glashuset’ på Rådhuspladsen, så kan man som lille eller mellemstor virksomhed være i tvivl om, hvad man reelt kan få ud af sit medlemskab i DI.

Kortsorteringsøvelse

Viden slår mavefornemmelse

-DI havde ganske enkelt behov for at få et indblik i, hvordan nye medlemsvirksomheder opfatter DI og hvilke services og ydelser disse oplever relevante. Analyse Danmark gennemførte derfor fokusgrupper og en række virksomhedsbesøg for at komme helt ind til benet af, hvordan de nye medlemmer ser på DI, og hvad de som nye medlemmer har behov for. Et af formålene med undersøgelsen var at få input til konkrete værktøjer, som DI kan bruge i kommunikationen med de nye medlemmer.

Undervejs i interviews anvendte vi bl.a. kortsortering, hvor medlemmerne sorterede DIs services efter relevans samt en workshop-øvelse til udvikling af den ideelle velkomst til DI.

Fra analyse til konkret handling

Med afsæt i konklusionerne fra den kvalitative undersøgelse er DI nu trukket i arbejdstøjet og anvender de nye værktøjer i kontakten med de nye medlemmer. Bl.a. viste kortøvelsen sig at være en stor succes ift. at blive helt konkret på, hvad det er vigtigt med fokus på den enkelte medlemsvirksomheds behov fremfor, hvad DI gerne vil fortælle om sig selv.

Ikke nok med det, DI tester nu den nye tilgang overfor den gamle måde at gøre tingene på for at kunne dokumentere resultaterne af den ændrede kommunikationstilgang.

Tegning fra workshop-øvelse

”Undersøgelsen har givet os en indsigt, der gør det muligt for os at afprøve en række konkrete tiltag både i indmeldelsesfasen og efter et stykke tid som medlem. Sorteringskortene er et godt eksempel på, hvordan vi i medlemsmøder nu på en meget let måde kan spore os ind på, hvad der er relevante og brugbare ydelser for medlemmet at tale om”. – Vivian Vinter, chefkonsulent i DI.

Vil du vide mere?

For at vide mere om Analyse Danmarks kvalitative analyser, kan du læse mere her.