Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Ældre nyhedsbreve

Januar 2013

Qual Mobile

Vi har i efteråret afprøvet vores nye mobile, kvalitative undersøgelsesmetode Qual Mobile. Den længe ventede app er et supplement til vores gængse Bulletin Board undersøgelser. Qual Mobile giver mulighed for at inddrage her og nu in-field oplevelser f.eks. i form af upload af film, billeder og tekst under indkøbsturen, ved brug af produkter hjemme eller når man er på farten.

Qual Mobile er relevant, når:

 • Du vil så tæt på din målgruppe som muligt, men budgettet ikke tillader in-field interviews/observation
 • Direkte in-field respons fra felten er vigtig f.eks. evaluering af produkter og kommunikation fra den virkelige købs- eller brugssituation
 • Målgruppen er svært tilgængelig, f.eks. hvis der er stor geografisk spredning, unge, som kan have en højere grad af no show (de unge elsker deres mobil og bruger apps som en naturlig del af deres dagligdag) eller travle B-t-B målgrupper, hvor svar f.eks. kan klares på togturen til/fra arbejde, eller når børnene er lagt i seng
 • Du søger visuel inspiration fra målgruppens hverdag – f.eks. til udarbejdelse af mood boards, innovation etc.

Den nye teknologi giver mulighed for, at man på en praktisk og fleksibel måde kan udføre kvalitative feltstudier, som både motiverer og engagerer deltagerne.

“Min motivation for at deltage har været rigtig høj og jeg har glædet mig til at se dagens spørgsmål. Lidt ligesom en julekalender, man ser frem til at åbne” – deltager i Qual Mobile undersøgelse om ungdomskultur.

Vi forventer, at Qual Mobile i løbet af 2013 bliver en metode, som mange flere virksomheder og organisationer vil drage fordel af at benytte. Vil du gerne vide mere om, hvordan du/I kan få værdi af Qual Mobile, kan du kontakte Marianne Hjelm Parastatis på tlf. 22965148 og e-mail mhp@analysedanmark.dk

Konferencer om sociale medier

November og december har budt på deltagelse i Probanas Social Media og Facebook-konferencer i København og Århus. Med udgangspunkt i Analyse Danmarks kombinerede kvantitative og kvalitative analyse om Facebook har Henrik Feindor Christensen holdt oplæg med fokus på brugernes synspunkter. Undersøgelsens formål er at belyse brugernes holdninger og adfærd til virksomheder på Facebook, herunder hvordan virksomheder med udgangspunkt i viden om brugerne på Facebook kan gøre det bedre på dette sociale medie. Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan du kan optimere relationen til brugere på Facebook, kan du bestille Facebook-undersøgelsen her.

Vi tager vores egen medicin

Nogle af de største udfordringer ved online paneler og panelundersøgelser er at få panelmedlemmerne til at besvare så mange undersøgelser som muligt og at fastholde dem som panelmedlemmer.

På den baggrund besluttede vi os i sommeren 2012 for at tage vores egen medicin og undersøge, hvad medlemmerne af DK-Panelet egentlig synes om at deltage i vores undersøgelser. Vi har tidligere gennemført flere kvantitative undersøgelser blandt vores panelmedlemmer, men denne gang ønskede vi at komme et spadestik dybere og i højere grad få ny viden frem for at få en kvantificering af på forhånd givne svarmuligheder.

Derudover ønskede vi også at sætte nogle ansigter på, hvem der deltager i vores undersøgelser. Derfor har vi afholdt en række fokusgrupper med et bredt udsnit af medlemmer af DK-Panelet. Fokusgrupperne konfirmerede heldigvis, at vi allerede gør mange ting rigtigt. F.eks. er vores panelmedlemmer glade for muligheden for at kunne svare på undersøgelserne via mobiltelefonen eller tablets, som giver dem en høj grad af fleksibilitet. Samtidig har vi fået input til, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være medlem af vores panel samt en bedre forståelse af, hvordan panelmedlemmerne tænker og agerer, når de stilles over for forskellige typer af spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse. Vi fik derudover væsentlig viden om, hvordan medlemmerne opfatter de forskellige udbydere på markedet (konkurrencesituationen). Som følge af indsigter fra undersøgelsen er vi nu bl.a. ved at optimere DK-Panelets medlemssite, ligesom vi i foråret 2013 lancerer forskellige nye loyalitetsskabende medlemstiltag.

Nordic Research Alliance hjemmeside

Vi har i 2012 oplevet en stigende efterspørgsel på undersøgelser på tværs af de nordiske lande og forventer samme tendens i 2013. Sammen med vores analysepartnere i Nordic Research Alliance i Sverige, Norge og Finland tilbyder vi både kvantitative og kvalitative undersøgelser med fokus på de enkelte markeder og på tværs de nordiske lande. Nordic Research Alliance har fået ny hjemmeside. Besøg www.nordic-research-alliance.com og se, hvad vi kan hjælpe dig med, hvis du agerer på det nordiske marked.

Nye ansigter hos Analyse Danmark

Cathrine H. Eckardt, Research Consultant. Cathrine er nyuddannet sociolog fra Københavns Universitet med speciale i organisation, ledelse og arbejdsmarked og har tidligere været praktikant og analyseassistent hos os. Derudover har Cathrine erfaring som coach for en phonerafdeling. Cathrine kommer primært til at arbejde med kvantitative analyser, men hun vil blive involveret i flere af vores kvalitative projekter.

Ole Vøg Andersen, Field Operations Manager. Ole er ansvarlig for rekruttering og kan finde selv den sværeste målgruppe. Ole har gennem sin lange karriere arbejdet for bl.a. Norstat, Catinét, Alsted Research m.fl.

Derudover har vi også sagt velkommen til Gitte Lundberg Hansen, som i øjeblikket er i praktik hos os. Gitte læser statskundskab på Københavns Universitet. Oprindeligt kommer Gitte fra den lille by Ølholm i Jylland, men er hurtigt faldet til i hovedstaden.


Marts 2012

Analyse Danmark i nye rammer – med optimale faciliteter til fokusgrupper

I forbindelse med det øgede fokus på det kvalitative område, har vi valgt at flytte til nye lokaler, hvor vi får optimale faciliteter til f.eks. afholdelse af fokusgrupper. Bl.a. har vi fået installeret et one-way mirror for at gøre kundernes oplevelse i forbindelse med fokusgrupper optimal. Vores nye adresse er: Frederiksberg Allé 17, baghuset, 1820 Frederiksberg C. Her kommer vi til at dele kontor med reklame- og produktionsselskabet Zinckernagel & Co, som vi i forvejen samarbejder med.


Januar 2012

Analyse Danmark Opruster

Overtagelsen af Ulveman Exploratives aktiviteter, et øget fokus på det kvalitative område, samt udvidelsen af det nordiske samarbejde skal styrke Analyse Danmarks konkurrenceevne i 2012.

I det forgangne år oplevede analyseinstituttet Analyse Danmark en stigning i omsætningen på 35%, og den positive udvikling får nu analyseinstituttet til at styrke sine kompetencer yderligere i 2012. Styrkelsen sker dels ved et større fokus på det kvalitative område, dels ved overtagelsen af det specialiserede kvalitative institut Ulveman Exploratives aktiviteter og dels ved en udvidelse af det succesfulde nordiske samarbejde, Nordic Research Alliance, med den finske partner Otantatutkimus Oy.

Mere ”kvali”

Analyse Danmark oplevede i 2011 en stigende efterspørgsel af kvalitative undersøgelser og imødekommer nu kundernes behov ved at ansætte Marianne Hjelm Parastatis til at stå I spidsen for området. Marianne Hjelm Parastatis kommer fra et job som daglig leder i Ulveman Explorative og samtidig med ansættelsen af hende, overtager Analyse Danmark Ulveman Exploratives aktiviteter. Med denne væsentlige styrkelse af det kvalitative område, bliver Analyse Danmark nu en meget betydelig spiller inden for det kvalitative felt.

“Marianne er en af Danmarks bedste og mest erfarne moderatorer og har stor ekspertise i at give kunderne ny viden og indsigt ved hjælp af fokusgrupper, personlige interviews, antropologiske studier og andre typer kvalitative undersøgelser. Jeg håber derfor, at Mariannes ansættelse vil lægge en ekstra dimension til totaloplevelsen med Analyse Danmark, lige som jeg forventer, at overtagelsen af Ulveman Exploratives aktiviteter sætter ekstra fart på det nye indsatsområde”, siger Administrerende Direktør i Analyse Danmark, Henrik Feindor Christensen.

Meget mere Nordisk

Udover en udvidelse af medarbejderstaben og aktiviteterne er det velfungerende nordiske samarbejde i Nordic Research Alliance også blevet udvidet med endnu en partner, finske Otantatutkimus Oy. Det betyder, at Analyse Danmark nu har adgang til i alt ca. 120.000 panelmedlemmer i Norden, heraf 25.000 i Danmark og resten fra nogle af de førende institutter i de 4 øvrige lande.

“Den primære hensigt med Nordic Research Alliance samarbejdet er at kunne tilbyde vore kunder, at de hurtigt, omkostningseffektivt og med høj kvalitet, kan gennemføre undersøgelser i hele Norden. Med udvidelsen af Otantatutkimus Oys panel og et større fokus på det kvalitative område, ser jeg meget frem til at tage fat på det nye år og tilbyde vores kunder den bedste ekspertise ikke alene herhjemme men også i Norden”, siger Henrik Feindor Christensen.


December 2011

Det velfungerende nordiske samarbejde i Nordic Research Alliance er nu blevet udvidet med endnu en partner, nemlig med finske Otantatutkimus Oy. Det betyder, at Analyse Danmark nu har adgang til i alt ca. 120.000 panelmedlemmer i Norden, heraf 25.000 i Danmark og resten fra nogle af de førende institutter i de 4 øvrige lande.

Den primære hensigt med samarbejdet er at kunne tilbyde vore kunder, at de hurtigt, omkostningseffektivt og med høj kvalitet, kan gennemføre undersøgelser i hele Norden.

Otantatutkimus Oy’s panel består af 12.000 medlemmer.

Klik her for at besøge Otantatutkimus Oy’s hjemmeside.


Marts 2011

Nordic Research Alliance er nu blevet udvidet med det islandske analyseinstitut, Midlun. Midlun’s primære fokus er markedsanalyse med udgangspunkt i kvantitative analysemetoder baseret på data indsamlet via telefon og/eller elektroniske metoder. Kernekompetencerne omfatter:

 • Månedlig omnibus baseret på nationalt repræsentativt panel
 • Markedsrapporter inden for centrale markeder, herunder rejse, bank, forsikring, telekom, detail etc.
 • Ad-hoc research

Midlun’s panel består af 7.000 islændinge.

Klik her for at besøge Midluns hjemmeside.


Februar 2011

Analyse Danmark har indgået et tæt samarbejde med svenske Novus og norske Respons Analyse under navnet Nordic Research Alliance.

Med dette samarbejde tager Analyse Danmark et stort skridt fremad mod at blive en stærk spiller på det skandinaviske analysemarked med adgang til knap 100.000 panelmedlemmer i de tre lande.

Vi kan derved tilbyde vores kunder mulighed for nu også hurtigt at få gennemført omkostningseffektive undersøgelser af høj kvalitet i Sverige og Norge.

Det nye partnerskab skal desuden bruges til videndeling i forbindelse med produkter og metoder samt udvikling af fælles teknologiske platforme, til glæde for både partnere og kunder.

Nordic Research Alliance har allerede gennemført flere skandinaviske undersøgelser og forventer at udvide samarbejdet med en finsk og en islandsk partner i 2011.

Om Novus:
Novus er et analyseinstitut, etableret i 2006, med ambitionen om at kombinere traditionelle undersøgelsesmetoder med moderne medier. Novus tilbyder ydelser inden for offentlig opinion, markedsføring og strategi. Ydelserne gennemføres med metoder som er tilpasset emne og målgruppe.

Novus’ Sverigepanel består af 25.000 svenskere.

Om Respons Analyse:
Respons Analyse tilbyder en bred vifte af forskellige typer af undersøgelser, og er specialiseret inden for følgende områder:

 • Politiske meningsmålinger og andre holdnings- og opinionsundersøgelser
 • Kundetilfredshedsundersøgelser og Mystery Shopping
 • Undersøgelser inden for Medier og Kommunikation
 • Detailhandel og produktudvikling Respons Analyses panel

ResponsPanelet består af 45.000 nordmænd og er et af de største online paneler i Norge.


November 2010

Årets Netbankanalyse udkommer. Læs mere her.

Der er som sædvanlig fin omtale i Børsen og flere andre medier, bl.a. det nye nyhedsbrev til finansinteresserede FinansWatch (1, 2og 3).

Juni 2010

Relancering af www.analysedanmark.dk. Vi håber, at du synes godt om det nye design og den nye struktur på hjemmesiden.

April 2010

Den 1. april 2010 er Analyse Danmark flyttet til nye flotte kontorer på adressen Amaliegade 3, 3., 1256 København K.

Cathrine Herling Eckardt, som i øjeblikket er i praktik hos Analyse Danmark, er blevet ansat som analyseassistent ved praktikperiodens udløb. Cathrine læser sociologi på Københavns Universitet og er danser på konkurrenceplan i sin fritid.