Duointerviewet er en variant af det personlige interview

Duointerview

Duointerviewet er en variant af det personlige interview. I duointerviews gøres brug af dialogen mellem to parter, f.eks. ægtepar, venner eller en forælder og et barn. Ved at sætte hovedinterviewpersonen sammen med en anden, der kender vedkommende, opstår en særlig form for co-interview, hvor deltagerne kan huske hinanden på forskellige ting, bidrage med supplerende oplysninger eller sætte tingene i perspektiv.

En udvidelse af duointerviewet er familieinterviewet, hvor flere familiemedlemmer deltager. Her inddrages typisk familiemedlemmernes forskellige roller og adfærd ift. det testede tema eller produkt/kommunikation, f.eks. hvordan en beslutningsproces finder sted eller hvordan man tilbringer sin fælles tid i hjemmet.

  • I begge tilfælde foregår interviews typisk hjemme hos deltagerne
  • Observation i hjemmet samt inddragelse af artefakter bidrager med et meget fyldestgørende billede af, hvordan tingene foregår i praksis
  • Vi bruger altid visuelle øvelser eller små cases, som bidrager til at afdække de mere emotionelle argumenter og komme et spadestik dybere end de rationelle svar og dermed tættere på, hvad folk egentlig gør, og ikke bare hvad de siger, de gør