Kvalitative onlinemetoder giver fleksibilitet

Kvalitative onlinemetoder

Traditionelt gennemføres mange kvalitative undersøgelser ved face-to-face møder f.eks. i fysiske fokusgrupper, personlige interviews hjemme hos respondenten eller ved mere antropologiske og etnografiske metoder som f.eks. shop-along, etnoraids, observationsstudier etc.

Indtil Covid-19 i foråret 2020 har interessen for web-baserede kvalitative undersøgelser i Danmark været begrænset, hvis man sammenligner med andre lande f.eks. med vores naboer i Sverige eller UK og USA. Efter Covid-19 lockdown boomer onlineundersøgelser og alle vil pludselig i kontakt med deres målgrupper via nettet.

Analyse Danmarks kvalitative team har arbejdet med kvalitative web-baserede undersøgelser siden 2008 og vi har derfor stor erfaring med forskellige online-metoder. Systemerne er blevet bedre og mere brugervenlige med tiden.

Kvalitative online metoder er en mulighed for praktisk og nemt at gennemføre kvalitative online-undersøgelser, som motiverer og engagerer deltagerne, og hvor opdragsgiver kan følge med som observatør og være i dialog med moderator undervejs.

Fordele ved en kvalitativ online-løsning:

  • Man kan samle målgrupper, der ellers er svære at samle pga. travlhed f.eks. B-t-B, skæve arbejdstider, stor geografisk spredning eller som i tilfældet med Covid-19 lockdown.
  • Giver 100% anonymitet. Særligt relevant ifm. et særligt sensitivt emne eller en intern medarbejderundersøgelse, hvor man ønsker anonymitet overfor kolleger og ledere.
  • Deltagelse kan ske hjemmefra, f.eks. i tilfælde af involvering af familiemedlemmer f.eks. børn og forældre, der skal diskutere og evaluere et tema eller et produkt sammen.
  • Mulighed for at undersøge produkter on-the-move eller ydelser, der ikke kan “bringes ind” i fokusgruppen f.eks. en live-koncert, arrangement, begivenhed, bygning eller andet ’uhåndterbart’.
  • Særligt anvendeligt til fokus på unge. Ofte vil unge mennesker have nemmere ved at udtrykke følelser på skrift frem for i det personlige møde med mennesker, de ikke kender.

Vi arbejder med forskellige platforme, herunder Zoom for Business, VisionsLive, InterVu og Revelation afhængig af kundens behov.

Videogrupper

Web-cam grupper fungerer som fysiske fokusgrupper, bare online og med brug af web cam og mikrofon. Vi arbejder normalt med 6 deltagere per gruppe. Gruppevarighed er typisk 1 ½ time og der kan vises forskelligt testmateriale, laves projektive og kreative øvelser, afstemninger mm. Afhængig af system kan der kobles en simultantolk på, hvis nødvendigt. Video fra gruppen optages og det skriftlige og visuelle input lagres i en rapport.

Chat-grupper

Chatgrupper er en simpel og effektiv mulighed for at få feedback på et tema, et produkt eller kommunikation. Deltagerantal ca. 8-12. Al kommunikation foregår skriftligt i et lukket chat-forum på 1½ -2 timer. Man arbejder som vanligt ud fra en fastlagt spørgeguide. Desuden gives også plads til, at moderator og evt. observatører løbende stiller opfølgende spørgsmål. Den skriftlige dialog lagres i et arkiv.

Blog/Community

En blog eller et community har de samme styrker og muligheder som en chat-gruppe, men løber typisk over 2-3 dage eller længere med kontinuerlige tilbagemeldinger fra respondenterne. Der kan være op til 30 deltagere per community afhængig af antal spørgsmål og hvor meget, der er brug for moderation. Der stilles nye spørgsmål eller øvelser dagligt, som respondenterne skal forholde sig til, eller de skal rapportere om en udvikling over tid, f.eks. ved test af et produkt, dagbog etc. Et community er velegnet, når man:

  • ønsker at få respondenternes feedback over tid,
  • skal evaluere et produkt eller en ydelse hjemme
  • skal føre dagbogsnotater på skrift og visuelt.

Community giver også mulighed for upload af video, billeder og lydfiler.

 

Billede: Heat map fra en prætest af en børnebog i et community med forældre og børn

 

 

 

 

På farten med tablet eller smartphone

De fleste undersøgelser kan også foretages på en smartphone eller en tablet. Dette giver mulighed for respons fra målgruppen i form af visuelle on location oplevelser f.eks. i form af upload af video, billeder og tekst der, hvor brugeren befinder sig. Det kan være på indkøbsturen, byturen eller hjemme i stuen.

 

“Min motivation for at deltage har været rigtig høj og jeg har glædet mig til at se dagens spørgsmål. Lidt ligesom en julekalender, man ser frem til at åbne”. Deltager i kvalitativ mobilundersøgelse om ungdomskultur.

 

Læs om case for AIDS-Fondet med brug af mobilløsning: