Kvalitative onlineløsninger gør det muligt at samle deltagere på fleksible måder

Kvalitative onlinemetoder

Hos Analyse Danmark løser vi flere forskellige kvalitative opgaver online. Traditionelt gennemføres fokusgrupper fysisk, men kvalitative onlinemetoder er relevante, når man ønsker en ressourcemæssig effektiv metode med stor fleksibilitet, vil samle målgrupper, der er svære at samle face-to-face pga. travlhed, anonymitet, eller når man ønsker stor geografisk spredning i en undersøgelse. Undersøgelserne forberedes og modereres på linje med en face-to-face undersøgelse.

Det er en mulighed for praktisk og nemt at gennemføre kvalitative feltstudier, som motiverer og engagerer deltagerne, og hvor opdragsgiver kan følge med som observatør og være i dialog med moderator undervejs.

Fordele ved en kvalitativ online løsning:

  • Samle målgrupper, der ellers er svære at samle pga. travlhed, skæve arbejdstider eller stor geografisk spredning.
  • Lave en anonym fokusgruppe ifm. et særligt sensitivt emne eller en intern medarbejderundersøgelse, hvor man ønsker anonymitet overfor kolleger og ledere.
  • Det er muligt for respondenter at deltage i en gruppe hjemmefra, f.eks. i tilfælde af involvering af familiemedlemmer f.eks. børn og forældre, der skal diskutere og evaluere et tema sammen.
  • Mulighed for at dele og kommentere på visuelt materiale som billeder, videoer mm. (se nedenstående eksempel – heatmap)
  • Du vil så tæt på din målgruppe som muligt uden omkostninger til interviewere i felten (respondenten som feltrapporter)
  • Særlig anvendeligt til fokus på unge. Ofte vil man have en oplevelse af, at unge mennesker har nemmere ved at udtrykke følelser på skrift fremfor at skulle tale i en fysisk fokusgruppe med andre mennesker, de ikke kender.
  • Det er muligt at undersøge produkter eller ydelser, der ikke kan “bringes ind” i fokusgruppen f.eks. en live-koncert, arrangement, begivenhed, bygning eller andet ’uhåndterbart’.

Online fokusgrupper

Gennemførelsen af en online fokusgruppe er i princippet det samme som en fysisk fokusgruppe. I stedet for at mødes fysisk, inviteres respondenterne til at deltage i et skræddersyet online diskussionsforum på 1½ -2 timer. Man arbejder som vanligt ud fra en fastlagt spørgeguide, men giver også plads til at moderator og evt. andre observatører løbende stiller opfølgende spørgsmål på baggrund af den feedback respondenterne kommer med.

Indsigtsforum

Et indsigtsforum har de samme styrker og muligheder som en online fokusgruppe, men forløber typisk over nogle dage med kontinuerlige tilbagemeldinger fra respondenterne. I løbet af dagene vil der typisk blive stillet nye spørgsmål dagligt, som respondenterne skal forholde sig til, eller de skal rapportere om en udvikling over tid, f.eks. ved test af et produkt eller de skal føre dagbog over adfærd eller lignende. Et indsigtsforum er velegnet, når man ønsker at få respondenternes udtalelser over tid, evaluere et produkt eller en ydelse hjemme, eller føre dagbogsnotater på skrift eller visuelt.

 

Billede: Heat map i forbindelse med prætest af en børnebog

 

 

 

 

På farten med tablet eller smartphone

De fleste undersøgelser kan også foretages på en smartphone eller en tablet. Dette giver mulighed for respons fra målgruppen i form af visuelle on location oplevelser f.eks. i form af upload af video, billeder og tekst der, hvor brugeren befinder sig – på indkøbsturen, byturen eller hjemme i stuen.

 

“Min motivation for at deltage har været rigtig høj og jeg har glædet mig til at se dagens spørgsmål. Lidt ligesom en julekalender, man ser frem til at åbne”. Deltager i kvalitativ mobilundersøgelse om ungdomskultur, efterår 2012

 

Læs om case for AIDS-Fondet med brug af mobilløsning: