Kombinationsundersøgelser kan give jer et solidt beslutningsgrundlag

Metodetriangulering

Metodetriangulering er en kombination af forskellige metoder til afdækningen af en problemstilling. Ofte bruges kvalitative analyseformer, som dybdeinterview og fokusgrupper, i forbindelse med forundersøgelser af et genstandsfelt for at sikre, at alle relevante problemstillinger belyses. En kvalitativ forundersøgelse kan således bl.a. danne grundlag for en senere kvantitativ undersøgelse (metodetriangulering). Kvalitative analyseformer kan også med stort udbytte benyttes i forlængelse af kvantitative undersøgelser, hvis man ønsker at gå i dybden med specifikke emner/problemstillinger afdækket kvantitativt.

Metodekombination vil ofte give en meget grundig analyse og sikre dig den kvalificerede indsigt, du har behov for som beslutningsgrundlag.