Kombinationsundersøgelser kan give jer et solidt beslutningsgrundlag

Metodetriangulering

Metodetriangulering er en kombination af forskellige metoder til afdækningen af en problemstilling. Ofte bruges kvalitative analyseformer, som dybdeinterview og fokusgrupper, i forbindelse med forundersøgelser af et genstandsfelt for at sikre, at alle relevante problemstillinger belyses. En kvalitativ forundersøgelse kan således bl.a. danne grundlag for en senere kvantitativ undersøgelse (metodetriangulering).

  • Kvalitative analyseformer kan også med stort udbytte benyttes i forlængelse af kvantitative undersøgelser, hvis man ønsker at gå i dybden med specifikke emner/problemstillinger afdækket kvantitativt.
  • Metodekombination vil ofte give en meget grundig analyse og sikre dig den kvalificerede indsigt, du har behov for som beslutningsgrundlag.