Telefoninterviewet er en opringning til lige præcis dem, du ønsker

Telefoninterview (CATI)

Telefoninterviewet (CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing) foregår ved, at trænede interviewere ringer til respondenterne og gennemfører interviewet via telefonen. Intervieweren har dermed stor kontrol over den situation, hvori interviewet foregår. Dette medfører, at intervieweren kan sikre sig, at respondenten forstår spørgsmålene samt afsætter den fornødne tid til at besvare spørgsmålene. Svarene indtastes direkte i CATI-systemet.

  • Ulemper ved telefoninterviewet (f.eks. i forhold til internetinterview) er, at dataindsamlingen typisk tager længere tid, og prisen er højere, da det kræver mange ressourcer i form af interviewertimer. Det er heller ikke muligt at teste visuelle ting såsom billeder eller film