Telefoninterviewet er en opringning til lige præcis dem, du ønsker

Telefoninterview (CATI)

Telefoninterviewet (CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing) er en klassisk analysedisciplin. Det foregår ved, at trænede interviewere ringer til respondenterne i en bestemt målgruppe og gennemfører de kvantitative interviews via telefonen. Svarene indtastes direkte i et på forhånd opsat onlinespørgeskema.

Interviewerne har også til opgave, at komme forbi diverse gatekeepers. Det kan f.eks. dreje sig om, at man skal kontakte medarbejdere med bestemte funktioner i en virksomhed eller organisation.

  • Fordele ved telefoninterviewet er, at Intervieweren har stor kontrol over den situation, hvori interviewet foregår. Dette medfører, at intervieweren kan sikre sig, at respondenten forstår spørgsmålene samt afsætter den fornødne tid til at besvare spørgsmålene. Det er også ofte den bedste måde at lave kvantitative interviews med snævre og svære målgrupper (f.eks. BTB). Man kan nemlig i højere grad sikre, at det er den rigtige person, der svarer. Ofte vil man også få en højere svarprocent end uopfordrede intertnet- eller postale interviews.
  • Ulemper ved telefoninterviewet er, at dataindsamlingen typisk tager længere tid end f.eks. i internetinterviewet og at prisen er højere. Der kræves typisk mange ressourcer i form af interviewertimer. Det er f.eks. heller ikke muligt at teste visuelle ting såsom billeder eller film.