En ny måling fra Analyse Danmark viser…

2009

Ledige dumper aktivering

Vi kommer ikke tættere på at få et job, og milliarder af skattekroner bliver spildt.

Det mener hver anden, der har været i aktivering, fremgår det af unik undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4. Beskæftigelsesministeren synes, at systemet med aktivering alt i alt er “rigtigt godt”.

Læs mere i Ugebrevet A4


Vælgere dumper kommunalreformen

Halvdelen af borgerne i de nye storkommuner mener, at kommunalreformen har været en decideret ulempe

Den stort anlagte reform reducerede 275 kommuner til 98 superkommuner og gav kommunerne en række nye opgaver fra de tidligere amter. Men reformen er gået ud over den service, kommunerne yder borgerne, mener 42 procent af vælgerne ifølge en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

Læs mere i Ugebrevet A4


Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne har ikke længere tillid til, at samfundet er frit for korruption, viser ny undersøgelse

 

En ny undersøgelse, foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4, viser at tre ud af fem danskere tror, at korruption blandt politikere og erhvervslivets direktører finder sted. Embedsmænd i ministerier og styrelser kommer lige efter på en tredjeplads, som de mest korrupte.

Læs mere i Ugebrevet A4


Renoveringsmilliard spildt

Over halvdelen af dem, der modtager tilskud fra renoveringspuljen til boligforbedringer, ville alligevel have gennemført og betalt det hele selv

Pengene er havnet hos boligejere, der under alle omstændigheder ville have lavet nye køkkener, vinduer og andre boligforbedringer – uanset om de fik støtte fra renoveringspuljen eller ej. Det fremgår af den første undersøgelse blandt de boligejere, der har fået del i den omstridte renoveringspulje. Ifølge undersøgelsen, der er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4, oplyser hele 55 procent af tilskudsmodtagerne, at de ville have gennemført deres byggeprojekt, selv om de ikke have fået tilskud.

Læs mere i Ugebrevet A4


Danske chefer ansætter venner og familie

Nepotisme trives på de danske arbejdspladser

Hver ottende dansker har oplevet, at deres chef ansatte et familiemedlem eller en nær ven – udelukkende på grund af tilhørsforholdet til chefen. Det viser ny undersøgelse som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

Læs mere i Ugebrevet A4


Danskerne er mere korrupte end vi tror

Hver ottende dansker har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen. Og hver femte har været vidne til, at en kollega misbrugte sin stilling for at opnå personlige fordele i den private sektor. Det viser en ny undersøgelse, foretaget for Ugebrevet A4 af Analyse Danmark

Hvert år offentliggør den globale anti-korruptionsorganisation, Transparency International, et indeks over udbredelsen af korruption verden over. Og hvert år kommer Danmark ind på en førsteplads, som det mindst korrupte samfund i verden. Men en ny undersøgelse fra Analyse Danmark, foretaget for Ugebrevet A4, viser nu, at brug af bestikkelsesgaver og misbrug af stillinger er langt mere udbredt på både offentlige og private arbejdspladser end hidtil antaget.

Læs mere i Ugebrevet A4


Vi tager internet med i sommerhuset

Mobilt bredbånd får gennembrud

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for TDC, bliver sommeren 2009 dér, hvor mobilt bredbånd får sit folkelige gennembrud. 36 procent vil nemlig bruge mobilt bredbånd i sommerhuset.

Læs mere på TDC Online


Opbakningen til monarkiet smuldrer

Tilslutningen til monarkiet er stærkt faldende, viser ny A4-undersøgelse foretaget af Analyse Danmark

Da over en halv million danskere 7. juni stemte nej eller blankt ved folkeafstemningen om ligestilling i kongehuset, var det for de flestes vedkommende slet ikke ligestilling, de tog stilling til. Eller netop ikke tog stilling til. Det var proteststemmer med et budskab om, at de tager helt eller delvis afstand fra kongehuset, viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af vælgerne for Ugebrevet A4.

Læs mere i Ugebrevet A4


A- og B-Hold?

Stigende skepsis over for sundhedsforsikringer

Er det rimeligt, at pensionister og hovedparten af offentligt ansatte skal være med til at betale for, at flere og flere mennesker i det private erhvervsliv får en forsikring, så de hurtigere kan få undersøgt den smertende ryg eller opereret knæet på en privat klinik? Nej, siger et flertal af danskerne i en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Læs mere i Ugebrevet A4


Skat med glæde

Danskerne elsker at betale skat

4 ud af 10 danskere bedyrer, at de betaler deres skat »med glæde«. Selv blandt topskatteyderne kan hver tredje tilslutte sig det skatteglade budskab. Sådan svarer et repræsentativt udsnit af de 18-70-årige danskere i hvert fald selv i en rundspørge foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Kun 29 procent er direkte uenige i udsagnet.

Læs mere i Ugebrevet A4


Voksenmobning

Hver fjerde 3F’er har selv oplevet at blive mobbet på arbejdspladsen.

En ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark blandt 3F’ere viser, at hver fjerde er blevet mobbet på jobbet. Og i øjeblikket, hvor “krybben er tom” ude på arbejdspladserne, er faren for mobning ekstra overhængende.p>

Læs mere på 3F.dk


Børnefamilier kæmper alene

Kun hver 10. børnefamilie mener, at VK-regeringen har gjort hverdagen lettere for dem. Og hver tredje familie har stadig vanskeligheder med at skræve over familieliv og arbejdsliv.

Kun hver 10. – helt præcist 11 procent – erklærer sig enig i, at VK-regeringen har gjort hverdagen lettere for børnefamilierne. Det sker i en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har gennemført for Ugebrevet A4 blandt 1.253 forældre med hjemmeboende børn. 51 procent er direkte uenige, mens resten hverken er enige eller uenige eller svarer “ved ikke”.

Læs mere i Ugebrevet A4


Danskerne afviser reform med social slagside

Følger regeringen skattekommissionens forslag, vil afstanden mellem rig og fattig vokse, viser kommissionens egne tal og beregninger fra både AErådet og LO. Men et markant flertal af danskerne vil »under ingen omstændigheder« acceptere en skattereform, der øger uligheden, viser ny måling.

Skattereformen må under ingen omstændigheder føre til større økonomisk ulighed i Danmark. Sådan lyder den klare besked til politikerne fra 7 ud af 10 danskere i en helt ny måling, foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Læs mere i Ugebrevet A4


I kø til efteruddannelse

Halvdelen af danskerne på arbejdsmarkedet har planer om at tilegne sig nye kompetencer i år, og erhvervsskoler melder for første gang i mange år om pres på efteruddannelse

En ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4, viser, at elektrikere, pædagoger, laboranter og andre lønmodtagere har været lidt flittigere til at tage efteruddannelse i 2008 sammenlignet med 2007, hvor højkonjunkturen stadig brølede derudad, ledigheden var rekordlav og danskerne puklede uden tid til efteruddannelse.

Læs mere i Ugebrevet A4


Nedskæringer i SU’en

Studerende skal betale for lavere topskat

Nedskæringer i SU’en skal hente et milliardbeløb hjem til finansieringen af skattereformen. De studerende får nemlig selv glæde af lavere topskat, når de bliver færdige, mener Skattekommissionen. Et massivt flertal af danskerne er imod forslaget. Det viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

Læs mere i Ugebrevet A4


Skattereformen

Skattereformen kan koste velfærd og lighed

Der er mindst lige så meget ideologi som økonomi i skattereformen. Reformen kan betyde store forskydninger i fordelingen af samfundets goder mellem rig og fattig – og mellem offentligt og privat forbrug. En måling foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 viser, at nøjagtig halvdelen af danskerne gerne vil give afkald på skattelettelser, hvis pengene bruges på mere velfærd.

Læs mere i Ugebrevet A4