Få alt at vide om de danske bankkunder

Bankanalysen

  • En dybdegående rapport fra et analyseinstitut med 16 års erfaring med at afdække det danske bankmarked og give et detaljeret billede af kundernes vaner, adfærd og ønsker
  • Overblik over forskelle på ca. 20 af de største pengeinstitutter i Danmark, på udvalgte spørgsmål
  • Svar fra ca. 5.000 kunder i danske pengeinstitutter
  • Mulighed for at opnå indsigt i bankernes positioner i forhold til hinanden på alle de vigtigste parametre
  • Viden om holdninger og adfærdsmønstre mht. pengeinstitut, netbank, mobil/tabletbank og betalingsformer, hvilken loyalitetsgrad (Net Promoter Score) pengeinstitutterne har samt hvilken andel af kunderne, som overvejer at skifte bank
  • Muligheden for at se udvikling over tid på centrale parametre
  • Indsigter, der kan anvendes som et skarpt værktøj til at træffe bedre beslutninger og udvikle bedre strategier på et solidt vidensgrundlag, samt til marketing- og PR-formål, alt sammen med kunden i centrum

Ved køb af bankanalysen er der god mulighed for at opnå endnu større indsigt ved at tilkøbe følgende:

  • Et kommenteret specialafsnit, der på alle spørgsmål benchmarker fem banker (efter eget valg) over for hinanden. Herved er det muligt at se resultaterne for et pengeinstitut sammenholdt med de fire nærmeste konkurrenter*.

  • Mulighed for selv at udvælge og håndplukke kombinationer af særligt interessante spørgsmål og tilgængelige baggrundsvariable. Derved kan du få svar på lige præcis det du ønsker: F.eks. hvilke segmenter, der vælger hvilke banker, hvilke parametre, der er vigtigst for forskellige kundeprofiler eller hvilke forskelle, der er på jyske kunder og kunder fra hovedstadsområdet

Hvad er det nye i Bankanalysen?

I årets udgave af Bankanalysen går vi blandt andet i dybden med ​skift af pengeinstitut. Hvem skifter og hvorfor? Desuden ses der nærmere på valgkriterier i forhold til pengeinstitut. Hvilke parametre er vigtigst og hvor tilfredse er man med det nuværende pengeinstitut på samme parametre?

Herudover er rapportformen ændret i forhold til tidligere år for at gøre analysen lettere at præsentere for kollegerne og med øget fokus på at finde skillelinjer i holdninger og adfærd på basis af forskellige baggrundsvariable.

Hvem henvender Bankanalysen sig til?

Bankanalysen henvender sig til en bred vifte af interessenter inden for den finansielle verden, såvel som uden for den finansielle verden.
Udover den oplagte relevans for pengeinstitutter, f.eks. i forhold til strategiudvikling, markedsføring og PR, kan bankanalysens indsigter også anvendes af virksomheder, som leverer services til pengeinstitutter, f.eks. IT-systemer, samt andre samarbejdspartnere inden for f.eks. rådgivning og revision m.m.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Bankanalysen kan være relevant for dig og din forretning, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Du kan også læse Børsens omtaler i de senere år her (hvis du har abonnement).

*Af datamæssige årsager foretages der ikke sammenligning med pengeinstitutter, der har for få besvarelser fra deres kunder.

Vil du vide mere? Kontakt os her

Ydelser - Bankanalysen