Skal du have spørgsmål med i vores næste omnibusundersøgelse?

Omnibusundersøgelse

Analyse Danmarks omnibusundersøgelse (populært kaldet en ”bus”) er et billigere alternativ til en selvstændig panelundersøgelse. Det er typisk dog kun aktuelt, hvis man har få spørgsmål, som skal stilles til en bred målgruppe (befolkningen 18år+).
Den lavere pris skyldes, at en omnibus sammensættes af spørgsmål fra flere forskellige kunder.

Om Analyse Danmarks omnibus

  • Dataindsamlingen igangsættes hver tirsdag
  • Der gennemføres 1.000 interview i befolkningen generelt (18år+)
  • Priser:
   • Opstart: DKK 4.000
   • Pr. spørgsmål DKK 1.750 (åbne spørgsmål leveres ukodet som standard)
 • Resultaterne leveres i form af frekvens- og krydstabeller i Excel (Baggrundsvariable: Køn, alder, region, uddannelse og husstandsindkomst)

Køreplan for Analyse Danmarks omnibus

 1. Dine spørgsmål leveres til Analyse Danmark mindst to hverdage før dataindsamlingen igangsættes (fredag), som vi giver dig metodisk sparring på
 2. Vi opsætter omnibusundersøgelsen
 3. Vi igangsætter dataindsamlingen (tirsdag)
 4. Vi afslutter dataindsamlingen torsdag og laver herefter databehandlingen
 5. Resultaterne leveres typisk til dig allerede fredag.

Du har mulighed for at tilkøbe rapportering i PowerPoint format (grafikker), baggrundsoplysninger, flere interview og kodning af åbne spørgsmål. Tilkøb af baggrundsoplysninger skal aftales inden dataindsamlingen igangsættes.