Skal du have spørgsmål med i vores næste omnibusundersøgelse?

Omnibusundersøgelse

Analyse Danmarks omnibusundersøgelse (populært kaldet en ”bus”) er et billigere alternativ til en selvstændig panelundersøgelse, hvis du kun har få spørgsmål, som skal stilles til en bred målgruppe (befolkningen 18år+).
Den lavere pris skyldes at en omnibus består af spørgsmål fra flere forskellige kunder hos Analyse Danmark.

Om Analyse Danmarks omnibus

  • Dataindsamlingen igangsættes den første onsdag hver måned
  • Der gennemføres 1.000 interview i befolkningen generelt (18år+)
  • Priser:
   • Opstart: DKK 4.000
   • Pr. spørgsmål DKK 1.750 (åbne spørgsmål leveres ukodet som standard)
 • Resultaterne leveres i form af frekvens- og krydstabeller i Excel (Baggrundsvariable: Køn, alder, region, uddannelse og husstandsindkomst)

Køreplan for Analyse Danmarks omnibus

 1. Dine spørgsmål leveres til Analyse Danmark mindst to hverdage før dataindsamlingen igangsættes (fredag), som vi giver dig metodisk sparring på
 2. Vi opsætter omnibusundersøgelsen
 3. Vi igangsætter dataindsamlingen (tirsdag)
 4. Vi afslutter dataindsamlingen torsdag og laver herefter databehandlingen
 5. Resultaterne leveres til dig fredag.

Du har mulighed for at tilkøbe rapportering i PowerPoint format (grafikker), baggrundsoplysninger, flere interview og kodning af åbne spørgsmål. Tilkøb af baggrundsoplysninger skal aftales inden dataindsamlingen igangsættes.