Regeringens energiudspil

Danskerne så gerne et mere ambitiøst energiudspil

På spørgsmålet ”Regeringen har for nyligt fremlagt et nyt energiudspil for 2021-30. Synes du, at Regeringens udspil er ambitiøst eller uambitiøst?” svarer 17% ”Ambitiøst”, mens 37% svarer ”Uambitiøst”. 46% svarer ”Ved ikke”. Det er kun blandt Venstres vælgere, at flere svarer ”Ambitiøst” (35%) end ”Uambitiøst” (19%). Det skal dog siges, at de mange ”Ved ikke” tyder på, at danskerne har svært ved at gennemskue, hvad regeringens udspil egentlig vil betyde.

 

 

Til gengæld er 46% er helt eller delvist enige i, at økonomisk vækst er en forudsætning for grøn omstilling. 36% er helt eller delvist uenige. 18% svarer ved ikke.

 

—————————————————————————————————-

Undersøgelsen er gennemført via Analyse Danmarks onlinepanel, DK-Panelet blandt personer over 18 år i perioden 18. maj til 24. maj. Data er vægtet på stemmeafgivelse ved FV15 samt køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger.

Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark angives som kilde.